Med Human Bridge gör sjukvårdsmaterial nytta

Erikshjälpen och Läkarmissionen samordnar sitt materialbistånd genom Human Bridge, som når ut med begagnad högklassig sjukvårdsutrustning till olika delar av världen. Även material vid katastrofinsatser kanaliseras via Human Bridge.

Human Bridge är en biståndsorganisation som genomför materialrelaterade projekt. Deras huvudprioritet är att från svenska sjukhus samla in och sedan reparera och skicka ut sjukvårdsutrustning och handikapphjälpmedel till sjukhus i främst Afrika och Östeuropa.

Human Bridge bistår även med förnödenheter, såsom tält och återuppbyggnadsmaterial, till hjälpbehövande vid katastrofer och sänder ut kläder som samlats in i Sverige och sorterats före sändning. All textilhantering som inte är direkta biståndsinsatser används till att generera intäkter för att täcka en del av de hanterings och fraktkostnader som finns för verksamheten.