Inrikesminister Puja höjer rösten

Att få sin röst hörd är något av det viktigaste som finns. Särskilt om man som barn växer upp på en plats där man alltid måste skrika för att höras. Fråga Puja i Indien. Som inrikesminister i byns barnparlament talar hon inte bara för sig själv, hon är en stark röst för alla barns rätt till utbildning, frihet och rättvisa.

”I barnparlamentet lär jag mig om barns rättigheter.”

Rätten till att vara barn

I många länder förväntas barn att vara tysta inför vuxna. Det är särskilt problematiskt för flickor som oftast har inte har samma rättigheter som pojkar. Trettonåriga Puja, från en by i norra Indien, vill förändra den ordningen. Genom att bli vald till inrikesminister i byns barnparlament* har hon tagit ett viktigt steg på vägen. I barnparlamentet får och ska barnen göra sina röster hörda. Pujas roll är att se efter så att barnen i byn mår bra. En hjärtefråga för Puja är att alla barn får gå i skolan.

– Jag tycker det är viktigt att gå i skolan. Både för oss själva och för vår by. Utbildning kan hjälpa oss att få en bättre framtid. I barnparlamentet lär jag mig om barns rättigheter. Där kan jag hjälpa andra och jag får leka, säger Puja.

Skolan är nyckeln

Utbildning är på många sätt nyckeln till att ge människor möjligheten att vidga sina vyer och öka förståelsen i samhället. Puja är inne på samma linje och påpekar att utbildning är särskilt viktigt för flickor och kvinnor.

– Om barnen inte går i skolan så kommer de inte få det bättre än sina mammor, och dem är det inte heller många som lyssnar på. Flickor är mer begränsade och får inte röra sig hur som helst. Det skulle inte vara säkert för dem att göra det, säger Puja som tycker att det är orättvist.

Jag vill att papporna slutar använda tobak och alkohol.

Barnens egna parlament

I Pujas by är barnparlamentet mycket aktivt och anordnar aktiviteter av olika slag för byns utveckling. Hon och de andra barnen har bl a genomfört en demonstration mot att så många i byn dricker för mycket alkohol. Puja har flera gånger sett män som slagit sina fruar efter att ha druckit för mycket. Det här vill barnen i byn sätta stopp för och de tror på förändring. Men det är bara en av många saker som Puja brinner för. Hon har en lång lista med förändringar hon vill göra.
– Jag vill att papporna slutar använda tobak och alkohol. Sedan tycker jag att barn ska få mer tid att göra sitt skolarbete. Det är svårt att hinna med det när uppgifterna hemma är så många och tar så mycket tid. Och så behöver vi vatten i byn och en väg som gör det lättare att ta sig hit, säger Puja.

 

FADDERSTÖD OCH BARNPARLAMENT*

Kombinationen av fadderstöd och inrättandet av barnparlament ger barn över hela världen helt nya möjligheter både till utbildning och att göra sina röster hörda. Genom att ge morgondagens ledare kunskap om mänskliga rättigheter och därtill en vilja att förändra kan framsteg göras på kort tid. Tack vare fadderstöd kan barnens drömmar om ett fungerande skolsystem, en riktig väg till byn och en ändrad hierarki i samhället bli verklighet.

 

Taggar: