Christines barnrättsgrupp vill förändra samhället

De vill tänka nytt och ändra på saker som inte är bra i byn.  I Kenya jobbar Erikshjälpen för att öka barns delaktighet genom särskilda barnrättsgrupper. I grupperna får barnen göra sina röster hörda, ta egna initiativ och lära sig mer om sina rättigheter.

”Att vara medlem i barnrättsgruppen har hjälpt mig att veta mina rättigheter och jag har fått utbildning så att jag kan kämpa mot dåliga saker som händer i vår by. Nu försöker jag prata med alla om barns rättigheter”.

Det säger Christine Dokhe, som är med i en barnrättsgrupp i Marsa­bit-området. I hennes barnrättsgrupp får barnen ofta vara med och sprida kunskap om barnrättsfrågor på olika, kreativa sätt.

Gjorde teckningsutställning

För en tid sedan gjorde de en utställning med teckningar som handlade om hot mot barns rättigheter – till exempel drogmissbruk, barnäktenskap, övergrepp och barnarbete.

Ett av barnen som var med och tecknade heter Ezekiel Athile Harawo. Han gjorde en teckning på temat droger, eftersom han märkt att många som blivit beroende av droger hoppar av skolan.

– Det största problemet är att ung­domar inte förstår hur farligt det är att börja droga. När de sedan blivit beroende av drogerna påverkar det deras moral, kostar massa pengar och gör dem sjuka. Jag hoppas att vi kan undervisa de yngre barnen så att de inte börjar med droger. Och jag hoppas vi kan hjälpa de som redan är beroende, säger han.