Alla barn är viktiga

Genom sång, musik och kreativitet inspireras pedagoger och barn till att lära sig mer om barns rättigheter och förstå vad barnkonventionen kan betyda i vardagen.

Genom ”Alla barn är viktiga” får du

  • Material för att på ett lustfyllt sätt och med barnperspektivet i fokus arbeta med FN:s barnkonvention, likabehandling och värdegrundsarbete.
  • Ett pedagogiskt material med övningar som kan användas direkt i klasser eller barngrupper.
  • Utbildning och inspiration för pedagoger.
  • Tema- och projektarbete på skolor och i barngrupper.

Vem riktar sig ”Alla barn är viktiga” till?

Pedagoger, pedagoger under utbildning och barngruppsledare.

Material

Du kan köpa skivor och böcker här. Material såsom noter, ackord och pedagogiskt material kan du ladda ner nedan.

Sångtexter
Sångtexter & ackord
Pedagogiskt material

Vill ni veta mer?

Mer information och bokning kan du läsa om här, men du kan också göra en bokning i formuläret nedan. Följ även gärna Alla barn är viktiga på Facebook.

Boka Barnrättsäventyret

Hör av dig till oss med dina frågor. Tillsammans kan vi skapa en minnesfull dag för barnen.