Alla barn är viktiga

Genom sång, musik och kreativitet inspireras pedagoger och barn till att lära sig mer om barns rättigheter och förstå vad barnkonventionen kan betyda i vardagen.

Genom ”Alla barn är viktiga” får du

  • Utbildning och inspiration för pedagoger.
  • Ett pedagogiskt material med övningar som kan användas direkt i klasser eller barngrupper.
  • Material, såsom skiva och bok, för att på ett lustfyllt sätt och med barnperspektivet i fokus arbeta med FN:s barnkonvention, likabehandling och värdegrundsarbete. Det går även köpa till filmer som visar boken och sångerna på teckenspråk/tecken som stöd.
  • Tema- och projektarbete på skolor och i barngrupper.

Vem riktar sig ”Alla barn är viktiga” till?

Pedagoger, pedagoger under utbildning och barngruppsledare.

Material

Du kan köpa skivan, boken och filmerna här. Material som ackord och pedagogiskt material kan du ladda ner nedan.

Sångtexter
Sångtexter & ackord
Pedagogiskt material

Vill ni veta mer?

Mer information och bokning kan du läsa om här, men du kan också göra en bokning i formuläret nedan. Följ även gärna Alla barn är viktiga på Facebook.

Boka Alla barn är viktiga

  • Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer här.