Alla barn är viktiga

Genom sång, musik och kreativitet inspireras pedagoger och barn till att lära sig mer om barns rättigheter och förstå vad barnkonventionen kan betyda i vardagen.

Genom ”Alla barn är viktiga” får du

  • Material för att på ett lustfyllt sätt och med barnperspektivet i fokus arbeta med FN:s barnkonvention, likabehandling och värdegrundsarbete.
  • Ett pedagogiskt material med övningar som kan användas direkt i klasser eller barngrupper.
  • Utbildning och inspiration för pedagoger.
  • Tema- och projektarbete på skolor och i barngrupper.

Vem riktar sig ”Alla barn är viktiga” till?

Pedagoger, pedagoger under utbildning och barngruppsledare.

Vill ni veta mer?

Mer information och bokning kan du läsa om här. Följ även gärna Alla barn är viktiga på Facebook.