Svår torka i östra Afrika

torka


Uteblivna regn har orsakat extremt allvarlig torka i länderna i östra Afrika. Regionen upplever nu den mest omfattande torkan på årtionden – och situationen blir allt mer akut.

Vattnet sinar, grödor torkar bort och boskap dör. Flera miljoner människor hotas av svält – och de allra minsta barnen är särskilt utsatta. Det krävs omedelbara insatser.

Erikshjälpen är, tillsammans med våra samarbetspartners, på flera platser med och kämpar för att situationen inte ska förvärras ännu mer.

  • I Kenya delar vi ut mat och vatten till cirka 15 000 människor, som på grund av uteblivna skördar och förlorade boskap lider brist på mat.
  • Här förser vi även 800 gravida och ammande kvinnor med mat och näringstillskott och behandlar akut undernäring hos 1 800  barn.
  • I Syd-Sudan, som förutom torkan också är hårt drabbat av konflikter och fattigdom, bekämpar vi undernäring hos 200 gravida och ammande kvinnor och genom samordning med andra aktörer får också barn i regionen tillgång till mat.
  • Över 10 000 människor får via Erikshjälpens partners i Kenya utbildning i frågor om hygien och hälsa. God hygien är extra viktigt i situationer där det finns risk för undernäring, eftersom sjukdom och diarréer minskar näringsupptaget.
  • Tillgång till rent vatten är viktigt för hygienen. Vi sanerar källor och vattenhål och distribuerar vatten i drabbade samhällen.
  • I skolor i Syd-Sudan renoveras latriner i fem skolor i kombination med utbildning om hygien. Kampanjer för god hygien sker också via radio för att nå ut bredare till befolkningen i samhällena.

Läget är kritiskt, men det är inte för sent. Du kan vara med och rädda kvinnor, män och framför allt barn från att dö av svält.

Svår torka drabbar nu länderna i östra Afrika och miljontals människor hotas av svält. Erikshjälpen kämpar mot undernäring genom att dela ut näringsrik mat i Kenya och Sydsudan. Vi rengör också vattendammar och gör insatser kring hygien.