Syriens barn

Syriens barn produkt


Det långdragna kriget i Syrien har drabbat landets befolkning hårt. Städer och byar ligger i ruiner, otaliga hem och skolor är förstörda och miljontals människor har tvingats fly.

Erikshjälpen finns på plats i flyktingläger i Libanon genom organisationen Medair. De har personal på plats som jobbar med att se behoven både bland flyktingar och utsatta Libaneser. Genom stöd till hälsocentraler och uppsökande arbete hjälper de människor att få det stöd och den vård de behöver.

Det långdragna kriget i Syrien har drabbat landets befolkning hårt. Stöd Erikshjälpen arbete med att ge barn utbildning, trygghet och vård.