Stoppa trafficking

Stoppa trafficking produkt


Allt för många barn är offer för trafficking, med arbete under slavliknande förhållanden och olika former av övergrepp. Erikshjälpen arbetar för att skydda barn från övergrepp och människohandel, främst i Kambodja.

Erikshjälpen jobbar på många olika sätt för att förhindra människohandel och exploatering av barn och unga. En del av arbetet är förebyggande – det finns personal som reser runt i byarna och avråder människor från att inte lita på erbjudanden om välavlönade arbeten utomlands.

Skulle något ändå hända stöttas drabbade barn och deras familjer hela vägen, från polisanmälan till rättegång. Vi jobbar också med rehabilitering av barn och ungdomar som råkat illa ut.

Trafficking drabbar alltför många barn, med arbete under slavlika förhållanden och olika former av övergrepp som följd. Erikshjälpen arbetar både med direkt och förebyggande skydd.