Stoppa kvinnlig könsstympning

Könsstympning_produkt

 

Kvinnlig könsstympning är vanligt i många länder. Ingreppet sker utan bedövning eller sterila instrument och risken för komplikationer, både direkt och senare i livet, är stor.

– Jag fick inte gå i skolan. Min pappa tyckte inte att jag skulle det. Jag skulle könsstympas och giftas bort.

Det säger säger Ann, 17 år, från Kenya där var femte flicka och kvinna tvingats gå igenom könsstympning. Ann fick hjälp att komma till ett skyddsboende för flickor. Där är hon trygg och får gå i skolan. Nu drömmer Ann om att bli pilot.

I Mali könsstympas 8 av 10 flickor. Där, liksom i Kenya, är kvinnlig könsstympning en djupt rotad tradition.

Genom barnrättsgrupper, påverkansarbete och andra insatser jobbar Erikshjälpen för att stärka flickor och stärka flickors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Erikshjälpens lokala partners utbildar flickor, föräldrar, myndigheter och makthavare om konsekvenserna av kvinnlig könsstympning. Erikshjälpen jobbar också med att stärka kvinnors ställning och möjligheter till inkomst. Då har de större chans att kunna hävda sina rättigheter.

 

 

Den här gåvan ger skydd och hållbart påverkansarbete för att rädda unga flickor från kvinnlig könsstympning.