Stoppa kvinnlig könsstympning

stoppa_konsstympning_erikshjalpen

Kvinnlig könsstympning är vanligt i många länder. Ingreppet sker utan bedövning eller sterila instrument och risken för komplikationer, både direkt och senare i livet, är stor.

I Mali i Västafrika könsstympas 8 av 10 flickor. Här arbetar Erikshjälpen med att informera om riskerna och de negativa följderna. Erikshjälpen jobbar också med att stärka kvinnors ställning och möjligheter till inkomst. Då har de större chans att kunna hävda sina rättigheter.

Kvinnlig könsstympning är vanligt i många länder och många får komplikationer för livet. Erikshjälpen arbetar med att informera och stärka kvinnor i Mali.