Stoppa kvinnlig könsstympning

Könsstympning_produkt

Kvinnlig könsstympning är vanligt i många länder. Ingreppet sker utan bedövning eller sterila instrument och risken för komplikationer, både direkt och senare i livet, är stor.

200 miljoner av världens flickor och kvinnor lever som könsstympade i dag, men siffrorna ökar hela tiden i takt med världens befolkning. Mellan 2020 och 2030 beräknar FN att nästan 50 miljoner flickor kommer att utsättas för könsstympning.

I Mali könsstympas 8 av 10 flickor. Där är kvinnlig könsstympning en djupt rotad tradition.

Genom barnrättsgrupper, påverkansarbete och andra insatser jobbar Erikshjälpen för att stärka flickor och stärka flickors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Erikshjälpens lokala partners utbildar flickor, föräldrar, myndigheter och makthavare om konsekvenserna av kvinnlig könsstympning. Erikshjälpen jobbar också med att stärka kvinnors ställning och möjligheter till inkomst. Då har de större chans att kunna hävda sina rättigheter.

Så funkar det

  1. Välj summa.
  2. Välj om du vill ge en gåva direkt, skapa ett gåvobevis (ett A4-blad som du kan ge bort) eller få en liten film som du kan skicka med sms, via en chatt eller e-post. Den får du i ditt kvitto-mail från oss. Du skriver själv din hälsning när du skickar filmen.
  3. Om du vill göra ett gåvobevis, välj om du vill få det digitalt till din e-post (som du anger i nästa steg, i samband med betalningen), eller om du vill att vi ska skicka gåvobeviset med posten.
  4. Skapa gåvobeviset med namn, rubrik och hälsning.
  5. Förhandsgranska gåvobeviset och klicka på ok. Du skickas då vidare till gåvokorgen, till vår kassa.
  6. Fyll i dina uppgifter och välj betalmetod, samt slutför ditt köp.

Den här gåvan ger skydd och hållbart påverkansarbete för att rädda flickor från kvinnlig könsstympning.