Skolmat

Skolmat produkt


För många barn är skolmaten det mest näringsrika målet mat de får under dagen.

Att stötta barns skolgång handlar inte bara om att se till att det finns skolor och att föräldrarna har råd att sända sina barn dit. Allt för många barn kommer till skolan utan att ha ätit frukost. Maten är avgörande för deras koncentration och inlärning. Barnen orkar mer och klarar skolarbetet bättre med mat i magen.

Erikshjälpen vill ge alla barn samma förutsättningar. Därför hjälper vi skolor att servera både frukost och lunch. Det kan vara ris, bönor, grönsaker och ibland också kött.

För 150 kronor kan ett skolbarn i Uganda få både frukost och lunch i en månad.

Med mat i magen är det lättare att lära sig saker. För många barn är också skolmaten det enda målet mat de får under dagen.