Romer i Rumänien

rumänien_pappa_fars_dag

Rumänien har den största romska befolkningen i Europa. Majoriteten av dem lever i stor utsatthet, segregerade från övriga samhället med arbetslöshet, papperslöshet och fattigdom som följd. Det är svårt för föräldrar att ge sina barn en bra och trygg framtid. Erikshjälpen arbetar på flera platser i Rumänien, bland annat med förskola och läxhjälp samt att stötta föräldrar med nya försörjningsmöjligheter. Det kan handla om att odla grönsaker för att sälja eller om anställning i något av de projekt vi samarbetar med.

Förskola hjälper barnen klara skolan

Många romska barn har det svårt i skolan. Det är vanligt att de går några år, men sedan hoppar av utan att ha lärt sig läsa och skriva. Språket utgör delvis ett problem; undervisningen sker på Rumänska medan många pratar Romani hemma. Men främst beror det på kulturella skillnader. Barnen är inte vana vid skolan sätt, att sitta stilla och koncentrera sig. Det är något de aldrig tidigare utmanats att göra. Med förskolan och läxhjälpen i Erikshjälpens projekt förbereds barnen för skolan och får hjälp att hänga med. Detta är vad som verkligen ger hållbar förändring.

Försörjning inte bara pengar

Att ha en anställning och vara bra på något. Att tillverka en produkt som är efterfrågad. Det ger en känsla av värdighet och självaktning, inte bara pengar till hushållet. Genom Erikshjälpens partner finns flera olika former av försörjning. Till exempel genom företaget Dece som tillverkar mössor, sjalar och läderprodukter. (Ett urval av dessa kan du köpa här i vår Webshop.) Designprodukter av trä som annars skulle kasserats tillverkar företaget Kenosis. De tar till vara på och belyser värdet i både material och människor. Här jobbar romer och rumäner sida vid sida. (Deras skärbrädor hittar du också i vår Webshop.)

Social stöttning

I projekten ingår också en social stöttning med kontakt med myndigheter, att få sina papper i ordning och mycket mer.

Att tro på sin egen förmåga, känna till sina rättigheter, få inspiration och stöttning. Det gör mycket för att lyfta romerna ur fattigdom och ge en ny framtid.