Skandinaviska Läkarbanken

skandinaviska-lakarbanken_erikshjalpen_Nkinga

Skandinaviska Läkarbanken sänder ut ett 50-tal läkare och sjukvårdspersonal till behövande länder. Detta görs i samarbete med Erikshjälpen.

Inbetalningen går till Erikshjälpen som för vidare medlen till Skandinaviska Läkarbanken. På din bekräftelse från banken kommer det därför stå Erikshjälpen som mottagare.

I många låginkomstländer har en stor del av befolkningen liten eller ingen tillgång till hälso- och sjukvård. Många dör av sjukdomar som egentligen är lätta att bota.

Genom Skandinaviska Läkarbanken sänds årligen ett 50-tal läkare och annan sjukvårdspersonal till Afrika och Asien. På plats utför de operationer och annan behandling som räddar liv. I deras uppgift ingår också att utbilda lokal personal. Det innebär att arbetet gör skillnad också på lång sikt. Skandinaviska Läkarbanken koordinerar arbetet med att placera läkarna på lämpligt sjukhus/projekt. Läkarna ställer upp utan ersättning, men det ekonomiska stöd som Skandinaviska Läkarbanken får från Erikshjälpen täcker resa, visum, licens, försäkring och uppehälle.

För 800 kronor bidrar du till en hel dags insats av en läkare från Skandinavien. Det kan bli en dag som räddar många liv.

Möjlighet till bra läkarvård kan betyda skillnaden mellan liv och död. I ett samarbete med Skandinaviska Läkarbanken sänds ett 50-tal läkare och sjukvårdspersonal till behövande länder.