En ko

Ko_kenya

Först var det torkan – sedan det kraftiga regnet. Många massajer i Mashuru, Kenya, har förlorat nästan alla sin boskap. Därmed har också deras inkomstkälla försvunnit.

När torka och översvämningar tar allt boskap kan en ny ko vara det som får människor att resa sig igen.

Genom Erikshjälpen kan de mest utsatta familjerna få nya kor. Från att ha levt i svår fattigdom kan de tack vare det på sikt bekosta mat, mediciner och skolgång för barnen. Korna ger mjölk och försörjningsmöjligheter.

Din gåva bidrar till hela Erikshjälpens projekt för att familjer ska kunna ta sig ur fattigdom och försörja sina barn. I projekten ingår också insatser för barns rätt till hälsa och utbildning.

När du köper en ko är det en symbol för att du stödjer Erikshjälpens viktiga arbete för att familjer ska kunna ta sig ur fattigdom och försörja sina barn. Genom din gåva är du med skapar en bättre och mer hållbar värld för barnen.

 

När torka och översvämningar tar allt boskap kan en ny ko vara det som får människor att resa sig igen. Den här kon är en symbol för Erikshjälpens viktiga arbete för att familjer ska kunna ta sig ur fattigdom och försörja sina barn. Tack vare den kan vi skapa en bättre och mer hållbar värld för barnen.