Intensivskola

Intensivskola produkt


Intensivskolor – eller Speed Schools – ger barn som inte kunnat börja skolan tidigare en chans att läsa i kapp sina kamrater.

Bristen på skolgång kan bero på fattigdom, att barnen måste hjälpa till med försörjningen, passa sina småsyskon eller sköta djuren. Många flickor nekas skolgång till förmån för sina bröder.

Erikshjälpen stöttar lärarteam som kommer till byar och ger de barn mellan åtta och tolv år som inte går i skolan möjlighet att få intensivundervisning. På nio månader läser de ifatt sina kamrater och kan sedan börja i den ordinarie skolan.

Byn står för skollokalen och lärarteamet har med sig skolbänkar, böcker och annat skolmaterial som behövs. Pedagogiken i intensivskolan bygger på små klasser och att undervisningen initieras på barnens modersmål.

För 150 kronor ger du ett barn i Mali en månads skolgång.

Intensivskolan, eller Speed Schools, ger barn som inte kunnat börja skolan en chans att på kort tid, med bra pedagogik, läsa ikapp sina kamrater och börja skolan.