Hope Studio

Hope studio


Med knivskarpa texter och bra musik tänker barn i Uganda som på olika sätt drabbats av hiv/aids göra det omöjligt för landets makthavare att ignorera barns rättigheter.

I Uganda lever 130 000 barn med hiv. Nästan en miljon barn har förlorat sina föräldrar i aids. Barnen som blir föräldralösa, smittade eller på annat sätt drabbade av hiv/aids hamnar många gånger på gatan, i utanförskap och med risk för att bli utsatta för övergrepp.

Tillsammans med partnerorganisationen Crane driver Erikshjälpen projektet Hope Studio. Här får barn och ungdomar en chans att göra sina röster hörda genom att skapa och sprida musik och film. De får utbildning om barns rättigheter, kunskap om sexuell hälsa samt träning i att sätta ord på sin verklighet. Målet är att musikens budskap om ungdomarnas situation och rättigheter inte bara sprids i samhället utan även når makthavare i Uganda.
I den östafrikanska kulturen är låttexter ett bra redskap för att nå ut och genom musik kan ungdomarna själva bli förändringsaktörer.

Med musiken som redskap är barn i Uganda med i kampen mot hiv/aids. Barn som på olika sätt själva drabbats får skriva och spela in musik i en studio och sprida sina berättelser.