Värphöna

Höna_shutterstock_764804899


För bara 70 kronor kan du ge en familj i Kenya en egen värphöna som ger dem mat på bordet och möjlighet till en inkomst. 

Erikshjälpen delar ut höns till utsatta familjer i Kenya, som en del i ett större landsbygdsprojekt. En värphöna kan, förutom att ge ett tillskott av ägg på matbordet, generera en bra inkomst redan på kort tid.

När familjen säljer några av kycklingarna och äggen kan inkomsten användas till nödvändiga inköp och skolavgifter.

Genom att stötta familjer på detta sätt kan de på egen hand ta sig ur fattigdom och samhället i stort kan utvecklas. Barnen får möjlighet att gå i skolan och kan sedan vara med och utveckla sin landsbygd och påverka den i rätt riktning.

För din gåva på 70 kronor kan en familj i Kenya få en förädlad värphöna, samt mat till hönan.

En värphöna ger familjen mat på bordet och en möjlighet till inkomst.