En höna

höna

Som en del i ett större landsbygdsprojekt delar Erikshjälpen ut höns till utsatta familjer i Kenya. Värphönor som ger familjer mat på bordet och dessutom gör det möjligt för dem att sälja ägg och kycklingar. 

När familjen säljer några av kycklingarna och äggen kan inkomsten användas till nödvändiga inköp och skolavgifter.

En förädlad värphöna kan, förutom att ge familjen mat på bordet, även generera en bra inkomst redan på kort tid. När familjen säljer några av kycklingarna och äggen kan inkomsten användas till nödvändiga inköp och skolavgifter.

Genom att stötta familjer på detta sätt kan de på egen hand ta sig ur fattigdom och samhället i stort kan utvecklas. Barnen får möjlighet att gå i skolan och kan sedan vara med och utveckla sin landsbygd och påverka den i rätt riktning.

När du köper en höna är det en symbol för att du stödjer Erikshjälpens viktiga arbete för att familjer ska kunna ta sig ur fattigdom och försörja sina barn. Genom din gåva är du med skapar en bättre och mer hållbar värld för barnen.

 

 

En värphöna ger familjer mat på bordet och möjlighet till en inkomst redan på kort tid. Den här hönan är en symbol för Erikshjälpens viktiga arbete för att familjer ska kunna ta sig ur fattigdom och försörja sina barn. Tack vare den kan vi skapa en bättre och mer hållbar värld för barnen.