En get

get

Kan en get verkligen göra skillnad? Ja, faktiskt! Barnen kan få tillgång till näringsrik mjölk och familjen kan föda upp och sälja fler getter för att på så sätt få en inkomst.

Kan en get verkligen göra skillnad? Ja, faktiskt!

På landsbygden i Kenya lever många familjer som nomader med djurhållning som enda källa till försörjning. Men under de senaste åren har vädrets makter slagit hårt mot människorna här. Torkan har gjort att bete och vatten till djuren försvunnit, och de har antingen dukat under eller fått vallas långt bort av fäder och söner som då lämnar kvinnor och barn ensamma utan försörjning.

I andra delar av landet är det regnet som ställer till det när den torra marken inte klarar ta emot skyfallen.

Att ge utsatta familjer getter är en del i ett större projekt för att utveckla landsbygden i Kenya. I arbetet ingår även arbete med rent vatten och skolgång.

När du köper en get är det en symbol för att du stödjer Erikshjälpens viktiga arbete för att familjer ska kunna ta sig ur fattigdom och försörja sina barn. Genom din gåva är du med skapar en bättre och mer hållbar värld för barnen.

 

En get ger näringsrik mjölk och när familjen kan föda upp och sälja fler getter tryggas inkomsten. Den här geten är en symbol för Erikshjälpens viktiga arbete för att familjer ska kunna ta sig ur fattigdom och försörja sina barn. Tack vare den kan vi skapa en bättre och mer hållbar värld för barnen.