Engångsgåva

eh_hjarta-orange


Erikshjälpen placerar er gåva där behovet för tillfället är som störst. Oa
vsett var den hamnar kommer den barnen till del.

Tack för att ni är med och förverkligar barns drömmar! Fundera även på om ett långsiktigt samarbete kan vara nästa steg för ditt företag.

 

Tack för att ert företag är med och förverkligar barns drömmar!