Flickors rätt till utbildning

flickors utbildning anna hållams

 

Allt för många barn nekas rätten att få gå i skolan. Majoriteten av dem är flickor.

Där familjen bara har råd att sända ett barn till skolan prioriteras ofta pojkar. Flickor får i högre grad stanna hemma, ta hand om syskonen, hjälpa till i hushållet eller arbeta för att bidra till familjens försörjning.

Många gifts bort och blir mammor när de knappt är mer än barn själva.

Din gåva gör att fler flickor får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Den gör att barnäktenskapen minskar, att flickor vågar stå upp för sig själva och våga drömma om en framtid – i ett samhälle där de tas på allvar. Ett samhälle som också gynnas av att flickor går i skolan.

 

Pssst! Vet du om att du kan starta en insamling till flickors rätt till utbildning? Läs mer här!

En gåva som ger flickor rätt att gå i skolan, vågar stå upp för sig själva och drömma om en framtid.