Där det bäst behövs

Sonoti2


Genom att ge dit det bäst behövs ger du Erikshjälpen möjlighet att placera din gåva där behovet är som störst.

Oavsett var din gåva hamnar står barnen i fokus. Erikshjälpen är en barnrättsorganisation. Utifrån barnkonventionen kämpar vi för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv, både nu
och i framtiden.

Det internationella arbetet är inriktat på tre huvudområden – utbildning, hälsa samt trygghet och skydd.

I Sverige jobbar vi med barns rätt till hälsa, trygghet och skydd samt lek, vila och fritid.

Oavsett var pengarna just nu behövs som mest, står barnen alltid i centrum. Erikshjälpen arbetar för barns rättigheter och drömmar.