Där det bäst behövs

Seyha_kambodja


Genom att ge dit det bäst behövs ger du Erikshjälpen möjlighet att placera din gåva där behovet är som störst.

Oavsett var din gåva hamnar står barnen i fokus. Erikshjälpen är en barnrättsorganisation. Utifrån barnkonventionen kämpar vi för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv, både nu
och i framtiden.

Det internationella arbetet är inriktat på tre huvudområden – utbildning, hälsa samt trygghet och skydd.

I Sverige jobbar vi med barns rätt till hälsa, trygghet och skydd samt lek, vila och fritid.

Oavsett var pengarna just nu behövs som mest, står barnen alltid i centrum. Erikshjälpen arbetar för barns rättigheter och drömmar.