Barns utbildning

utbildning bangladesh sofia helleberg

 

Miljontals barn i utvecklingsländer tvingas på grund av fattigdom sluta skolan i förtid för att i stället hjälpa till med familjens försörjning. En del barn får aldrig ens chansen att börja.

Erikshjälpens arbete för barns rätt till utbildning är ett prioriterat område i alla de länder där vi jobbar. Din gåva användas där behovet är som störst.

Barnkonventionen slår fast att varje barn har rätt till utbildning.

”Alla barn har rätt till utbildning och grundskolan ska vara gratis.” Barnkonventionen, ur artikel 28

Barn som får gå i skolan får redskap att själva påverka sitt liv och sin framtid. Utbildning ger kunskap men bygger också självkänsla och framtidstro. Det ska inte spela någon roll om man är kille eller tjej, var man bor, vilken etnisk tillhörighet man har, om man har någon form av funktionsnedsättning eller vilka ekonomiska förhållanden man lever under. Barn som missat skolstarten ska också få en ny chans till utbildning.

Erikshjälpen driver inte egna skolor men stödjer och stärker lokala strukturer, bland annat genom att:

  • Förändra attityder och informera föräldrar om varför skolgång är så viktigt för barnen.
  • Ge konkret hjälp-till-självhjälp för att familjer ska få en regelbunden inkomst som gör det möjligt att skicka barnen till skolan.
  • Vidareutbilda lärare och skolpersonal för att bättre kunna möta barnens behov.
  • Bidra med förbättrad infrastruktur för att göra undervisning möjlig.
  • Påverkansarbete gentemot de myndigheter som har ansvaret för att driva skolor.

 

 

”Alla barn har rätt till utbildning och grundskolan ska vara gratis.” Barnkonventionen, ur artikel 28