Barns utbildning

larare_uganda_erikshjalpen

En bra lärare kan betyda allt. Genom den får barnen undervisning, lär sig om sina rättigheter och får redskap att själva kunna påverka sin framtid.

Alla barn har rätt till utbildning, men fattigdom, utanförskap, konflikter och okunskap hos föräldrar hindrar ändå många barn från att gå i skolan.

Erikshjälpen jobbar på många olika sätt för att fler barn ska få utbildning bland annat om påverkansarbete gentemot såväl makthavare som föräldrar, att stärka familjers försörjningsmöjligheter, att erbjuda intensivskola för äldre barn som missat skolgången och att fortbilda lärare.

Din gåva ger fler barn utbildning och en grund för framtiden.

Så funkar det

  1. Välj summa.
  2. Välj om du vill ge en gåva direkt, skapa ett gåvobevis (ett A4-blad som du kan ge bort) eller få en liten film som du kan skicka med sms, via en chatt eller e-post. Den får du i ditt kvitto-mail från oss. Du skriver själv din hälsning när du skickar filmen.
  3. Om du vill göra ett gåvobevis, välj om du vill få det digitalt till din e-post (som du anger i nästa steg, i samband med betalningen), eller om du vill att vi ska skicka gåvobeviset med posten.
  4. Skapa gåvobeviset med namn, rubrik och hälsning.
  5. Förhandsgranska gåvobeviset och klicka på ok. Du skickas då vidare till gåvokorgen, till vår kassa.
  6. Fyll i dina uppgifter och välj betalmetod, samt slutför ditt köp.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation vars uppdrag är att minska fattigdom och utsatthet genom att främja barnets rättigheter och skapa hopp och hållbarhet. Vi fokuserar främst på barns rätt till skola och utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Det vi gör kan i enkla ordalag kallas välgörenhet eller att vi är en hjälporganisation, men vi gör mer än så vi bidrar till en mer hållbar värld. För oss handlar hållbarhet om att tillgodose dagens behov och hjälpa människor till en dräglig levnadsstandard utan att äventyra kommande generationers möjligheter.Erikshjälpen har 90-konto och är medlemmar i Giva Sverige (FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsförening). Genom att donera till Erikshjälpen eller köpa en gåva eller present i vår gåvobutik gör du skillnad och stödjer välgörande ändamål i Sverige och runt om i världen. Du bidrar till hållbar utveckling och att barn som lever i utsatthet får ett bättre liv, både nu och i framtiden.

En bra lärare kan betyda allt. Genom den får barnen undervisning, lär sig om sina rättigheter och får redskap att själva kunna påverka sin framtid. Du får ingen lärare – men tack vare det här gåvobeviset har Erikshjälpen fått en gåva till det viktiga arbetet med att skapa en bättre och mer hållbar värld för barnen.