Barns utbildning

utbildning bangladesh sofia helleberg

 

På alla kontinenter, i alla länder, i allt vad Erikshjälpen gör går en röd tråd: att barns skolgång är av högsta prioritet.

Barn som får gå i skolan får redskap att själva påverka sitt liv och sin framtid.

I de libanesiska flyktinglägren där människor lämnat krig och elände bakom sig, sörjer föräldrarna att barnen förlorar viktiga skolår i krigets Syrien.

På den kenyanska landsbygden där massajkvinnor våndas över torkan som tvingar dem på vandring efter bete för djuren, är våndan ännu större över att barnen missar livsviktig utbildning.

I Bangladesh, där översvämningar och monsunregn kommer allt oftare och häftigare, där skördar förstörs, hus och djur dras med i floden och framtidsutsikterna kan tyckas dystra, är det barnens skolgång som engagerar folket mest.

Barn som får gå i skolan får redskap att själva påverka sitt liv och sin framtid. Utbildning ger kunskap men bygger också självkänsla och framtidstro. Hos barnen själva, hos familjer och hela samhällen.

Erikshjälpens arbete för barns rätt till utbildning är ett prioriterat område i alla de länder där vi arbetar. Vi arbetar bland mycket annat med att vidareutbilda lärare för att bättre kunna möta barnens behov.

Den här gåvan stödjer Erikshjälpens viktiga arbete för barns rätt till utbildning. Genom din gåva är du med skapar en bättre och mer hållbar värld för barnen.

 

 

Barn som får gå i skolan får redskap att själva påverka sitt liv och sin framtid.