Barns hälsa

hälsa


Varje år dör många barn av sjukdomar som egentligen är både lätta och billiga att förebygga. Detta trots att varje barn, enligt barnkonventionen, har rätt till sjukvård och bästa möjliga hälsa. Alla länder har inte samma resurser att lägga på sjukvård men de resurser som finns ska användas rätt.

Erikshjälpen arbetar för att förbättra de system som finns för bland annat sjukvård, mödravård och uppföljning av undernäring. Hjälp ges också till lokalsamhällen att gå samman och påverka myndigheter att ta sitt ansvar.

”Alla barn har rätt till trygghet, att vara så friska som möjligt och att leva och utvecklas.” Barnkonventionen, ur artikel 6, 24, 26

Att förebygga sjukdom är effektivt och innebär besparingar i både lidande och pengar. Men ett förebyggande arbete kräver långsiktighet. Genom undervisning om rent vatten, god hygien, näringslära och vaccin kan liv räddas och livskvaliteten hos många familjer förbättras. Kunskap om hur man skyddar sig mot olika sjukdomar och vad man kan göra för att minska riskerna för exempelvis malaria eller diarré kan vara livsavgörande, även om det handlar om enkla insatser som att använda myggnät eller tvätta händerna. Tillgången till rent vatten och latriner är också central.

Genom Human Bridge gör Erikshjälpen konkreta insatser för att förbättra tillgången till sjukvårdsutrustning och genom Skandinaviska Läkarbanken sänds svenska läkare regelbundet på uppdrag för att förstärka lokala sjukvårdsinrättningar.

”Alla barn har rätt till trygghet, att vara så friska som möjligt och att leva och utvecklas.” Barnkonventionen, ur artikel 6, 24, 26