Barns hälsa

tvatta-handerna-erikshjalpen-corona

I det aktuella läget med spridningen av Covid-19 blir aktiviteter för att förbättra hälsa och god hygien än viktigare.

Varje år dör allt för många barn av sjukdomar som egentligen är både lätta och billiga att förebygga.

Detta trots att varje barn, enligt barnkonventionen, har rätt till sjukvård och bästa möjliga hälsa.

Alla länder har inte samma resurser att lägga på sjukvård men de resurser som finns ska användas rätt.

Din gåva gör att barn och familjer kan få undervisning om rent vatten, god hygien, näringslära och vaccin. Det räddar liv. Och inte bara det – med en stabilare hälsa kan också livskvalitet och ekonomi bli bättre och mer stabil.

Ett förebyggande arbete kräver långsiktighet. Du bidrar också till att systemen kan förbättras, för sjukvård, mödravård och undernäring och till att stärka lokalsamhällen att gå samman och påverka myndigheter, så att de tar sitt ansvar.

Så funkar det

  1. Välj summa.
  2. Välj om du vill ge en gåva direkt, skapa ett gåvobevis (ett A4-blad som du kan ge bort) eller få en liten film som du kan skicka med sms, via en chatt eller e-post. Den får du i ditt kvitto-mail från oss. Du skriver själv din hälsning när du skickar filmen.
  3. Om du vill göra ett gåvobevis, välj om du vill få det digitalt till din e-post (som du anger i nästa steg, i samband med betalningen), eller om du vill att vi ska skicka gåvobeviset med posten.
  4. Skapa gåvobeviset med namn, rubrik och hälsning.
  5. Förhandsgranska gåvobeviset och klicka på ok. Du skickas då vidare till gåvokorgen, till vår kassa.
  6. Fyll i dina uppgifter och välj betalmetod, samt slutför ditt köp.

Pssst! Vet du om att du kan starta en insamling för att fler barn ska få tillgång till hälsovård? Läs mer här!

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med uppdrag att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter. Vi kan också beskrivas som en hjälporganisation och det vi gör kan i enkla ordalag kallas välgörenhet. Men vår kompetenta personal gör självklart mycket mer än så. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för barns rätt till utbildning och fritid, hälsa, trygghet och skydd. Erikshjälpen vill alltid vara transparenta och trovärdiga. Vi uppfyller alla krav för 90-konto och är medlemmar i Giva Sverige – branschorganisationen för tryggt givande.
Genom att donera till Erikshjälpen stödjer du välgörande ändamål i Sverige och världen över. Genom att bli Månadsgivare, ge en gåva eller present via vår gåvobutik gör du skillnad för barn i utsatta livssituationer runt om vår jord.

En gåva som räddar liv genom förebyggande hälsovård och bättre tillgång till sjukvård, barn- och mödravård. I det aktuella läget med spridningen av coronaviruset blir aktiviteter för att förbättra hälsa och god hygien än viktigare.