Barn i Sverige

produktbild barn i sverige

Ge en gåva för barn som lever i utsatthet i Sverige, för barns rätt till god hälsa, trygghet och meningsfull fritid.

Att vara liten och hamna på sjukhus kan vara både skrämmande och svårt. Och för de barn som måste vara där både ofta och länge påverkar det hela familjen.

Din gåva gör att barn som ligger på sjukhus kan få besök av en sjukhusclown genom Kultursjukhuset. Med sina såpbubblor, ballonger och sin sång och musik bidrar de till att minska stress och oro – hos såväl barn som föräldrar.

Erikshjälpens verksamhet startade just genom Erik Nilssons engagemang för sjuka barn. Hans motto, att sjuka barn kan vara glada barn, gäller för oss än i dag.

Du bidrar också till:

  • Att barn med en förälder som sitter i fängelse eller är aktuell inom frivården kan få hjälp och stöd.
  • Fotball for All, där idrotten blir en plattform för personlig utveckling och inkludering.
  • Trygga och bra mötesplatser för ungdomar genom nätverket Empower.
  • Att fler barn får lära sig om barns rättigheter genom Rafiki och Barnrättsäventyret.
  • (150 kr = ett clownbesök på ett sjukhus i Sverige)

 

En gåva för barn som lever i utsatthet i Sverige, för barns rätt till god hälsa, trygghet och meningsfull fritid.