Barn i Sverige

HGP---barnrättsäventyret_Sverige_barns-rättigheter3

Sverige är en viktig del av Erikshjälpens verksamhet. Här stödjer vi exempelvis barn i socialt utsatta situationer. Och vår grundare Eriks idé, att uppmuntra barn på sjukhus, lever fortfarande kvar.

I Sverige finns tusentals barn som har en frihetsberövad förälder. Tillsammans med Göteborgs Räddningsmission arbetar vi med verksamheten Solrosen. Här får barn och deras anhöriga stöd och hjälp.

Det var i Sverige Erikshjälpens arbete startade, med presenter till sjuka barn. Arbetet för barn i Sverige handlar både om hälsa, fritid, trygghet och rättigheter.