Barn i Sverige

barn i sverige

 

Sverige är en viktig del av Erikshjälpens verksamhet. Barn lever i olika typer av utsatthet även här och luckorna att fylla för en barnrättsorganisation är många.

  • Hälsa
    Erikshjälpens arbete startade med Erik Nilssons engagemang för sjuka barn. Erik, som själv var blödarsjuk, visste av egen erfarenhet hur jobbigt det var att befinna sig långa perioder på sjukhus. Då som nu ser vi hur viktigt det är att se barnets sociala situation i ohälsan. Genom samarbete med föreningen Kultursjukhuset får barn på sjukhus stöd och uppmuntran genom clowneri, sagor och dramapedagogik. Leken och kreativiten öppnar för bra samtal med barnen i deras situation.

 

  • Trygghet och skydd
    Varje barn har rätt till skydd och till att växa upp under trygga förhållanden. Många barn i Sverige lever med föräldrar eller nära anhöriga som av olika anledningar inte kan ka den trygghet eller stabilitet som ett barn behöver. Tillsammans med Göteborgs Räddningsmission stödjer vi barn som har en förälder som är frihetsberövad. I verksamheten Solrosen får barnen hjälp att sätta ord på sina känslor och träffa andra i liknande situation.

 

  • Fritid
    Erikshjälpen arbetar för att alla barn ska ha en meningsfull fritid och lov att se fram emot och stödjer olika typer av barn- och ungdomsverksamheter. Vi ser i dag att många barn inte har möjlighet att delta i föreningslivet på grund av exempelvis ekonomiska skäl. Genom Football For All, FFA, får ungdomar som lever i utanförskap möjlighet att utvecklas som idrottare och växa som människor. Genom nätverket Empower stärker och utvecklar vi positiva mötesplatser för unga.

 

Det var i Sverige Erikshjälpens arbete startade, med presenter till sjuka barn. Arbetet för barn i Sverige handlar både om hälsa, fritid, trygghet och rättigheter.