Barn i Sverige

HGP---barnrättsäventyret_Sverige_barns-rättigheter3

Sverige är en viktig del av Erikshjälpens verksamhet. Här stödjer vi exempelvis barn i socialt utsatta situationer. Och vår grundare Eriks idé, att uppmuntra barn på sjukhus, lever fortfarande kvar.

I Sverige finns tusentals barn som har en frihetsberövad förälder. Tillsammans med Göteborgs Räddningsmission arbetar vi med verksamheten Solrosen. Här får barn och deras anhöriga stöd och hjälp.

Mottagare

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Det var i Sverige Erikshjälpens arbete startade, med presenter till sjuka barn. Arbetet för barn i Sverige handlar både om hälsa, fritid, trygghet och rättigheter.