Alla barn är viktiga

abav_profil_1x1


Här kan du köpa material till projektet Alla barn är viktiga. Boken, skivan samt filmerna ingår alla i ett paket.

Men vad är Alla barn är viktiga? Se filmen nedan.

Läs mer om projektet Alla barn är viktiga här.


Paketet innehåller:

  • Boken Alm 22 + CD med 10 sånger
  • Skivan Alla barn är viktiga – 20 sånger om barnkonventionen + singbackskiva. Ni kan även lyssna på den digitalt.
  • Filmer med teckentolkning och tecken som stöd till boken Alm 22
  • Filmer med teckentolkning till sångerna som hör till boken
  • Filmer med teckentolkning till skivan Alla barn är viktig.

Du kommer i din orderbekräftelse få ett dokument innehållande länk och lösenord till en webbplats där du kan lyssna på musiken, se filmerna och ladda ner material. Boken och en fysisk CD skickas till dig.

Boken Alm 22

Boken Alm 22 handlar om en fågel som kraschlandar nedanför en alm. Fåglarna som bor i trädet bemöter den nya fågeln, som ser annorlunda ut och inte kan språket, på olika sätt. Materialet behandlar tankar och frågor kring barnkonventionen och allas lika värde. Tillsammans med boken finns tio sånger.

CD-skivan ”Alla barn är viktiga”

CD-skivan innehåller 20 sånger som tar upp ämnen utifrån olika artiklar inom barnkonventionen. Låtarna finns i både sång- och singbackversion.

Filmer

I filmerna från CD-skivan teckentolkas sångerna. Barnen kan följa med i texten, och för hörande barn finns även ljudspåren med i filmerna.

Dessutom finns boken som film med både teckentolkning och tecken som stöd med uppläsning och livfulla illustrationer för både hörande och icke hörande barn.


Allmänna villkor – upphovsrätt

Genom att beställa paketet godkänner du våra allmänna villkor.

Erikshjälpen äger upphovsrätten till materialet. Köparen har inte rätt att framställa kopior annat än för eget bruk och får inte göra materialet tillgängligt för allmänheten genom att sälja eller på annat sätt sprida det vidare utanför den skola eller den organisation där materialet är avsett att användas. Har du som köpare önskemål om att bearbeta materialet eller använda det i flera olika sammanhang är du välkommen att höra av dig till Erikshjälpen.

Genom sång, musik och kreativitet vill vi inspirera pedagoger och barn till att lära sig mer om barns rättigheter och förstå vad barnkonventionen kan betyda i vardagen. Sång- och bokmaterialet är producerat av Agneta Almqvist och sångerna sjungs av barn.