fbpx

”Vi måste sluta upp globalt i klimatfrågan”

Hur kan vi förändra vårt sätt att konsumera så att det blir hållbart? Och varför är det så bråttom? I höst vill Erikshjälpen utmana i en av vår tids mest brännande frågor.

Att ställa om sitt sätt att leva – för att överleva. Det är rubriken när Erikshjälpen medverkar under Jönköpings kommuns satsning Globala veckan, med syftet att fokusera både på de konsekvenser som klimatförändringarna redan ger i flera av världens fattigaste länder – men också på vad vi här i Sverige, ur ett konsumtionsperspektiv, kan göra för att minska den globala uppvärmningen.  

”Att konsumera på det sätt vi känner till i dag kan aldrig bli hållbart”

– Att konsumera på det sätt vi känner till i dag kan aldrig bli hållbart. Vi behöver hitta en modell men framför allt ett tänk där vi börjar vårda och förstå värdet på det vi köper och det vi använder, säger Karin Staberg, butikskommunikationschef för Erikshjälpen Second Hand, som under kvällen på Huskvarna bibliotek den 30 september kommer att inspirera och utmana till ett mer hållbart sätt att konsumera. 

Medan våra diskussioner här hemma handlar om förändrade konsumtions-, flyg- och matvanor, är det andra som redan betalar ett högt pris i klimatförändringarnas spår. Enligt UNHCR har 22,5 miljoner människor sedan 2008 tvingats fly på grund av klimat- eller väderrelaterade händelser. I allt fler av Erikshjälpens projekt läggs större fokus på att skapa motståndskraft mot det förändrade klimatet.  

I exempelvis Västafrika har stigande temperaturer, oregelbundna och dåligt fördelade regn, ökade översvämningar, cykloner och torka på flera håll lett till konstanta livsmedelskriser. 

”De sociala risker som följer i klimatkrisens spår är extremt allvarliga”

– De redan mest utsatta människorna drabbas hårdast när deras möjligheter att försörja sig rycks undan. Familjer tvingas ta till drastiska strategier för att överleva. Flickor tas ur skolan och gifts bort tidigare, unga pojkar löper större risk att rekryteras till extremistgrupper. De sociala risker som följer i klimatkrisens spår är extremt allvarliga, säger Fatimata Nabias Ouédraogo. 

Hon är regionansvarig för Erikshjälpens kontor i Västafrika men är den 30 september på plats i Sverige, inte bara för att skildra klimatförändringarnas konsekvenser utan också för att ge en bild av hur Erikshjälpen arbetar med att skapa motståndskraft hos utsatta befolkningar och samhällen. 

”Ingen kan ensam göra allt men alla kan göra något”

Hennes och Karin Stabergs perspektiv kan tyckas milslångt ifrån varandra, men allt hänger ihop – de val vi gör här får alltid konsekvenser någon annanstans. 

– Även om vi dagligen hör om klimatförändringar i media tror jag att vi har svårt att förstå vidden av det, de är fortfarande så långt borta från vår verklighet. Därför är det så viktigt att vi sluter upp globalt och inte gör klimatdebatten till en vi-och-dom-fråga. Samtidigt är det viktigt att inge hopp, ingen kan ensam göra allt men alla kan göra något. Jag tror att det är positiva och goda exempel som gör att vi människor kommer fortsätta kämpa, säger Karin Staberg.