fbpx

Varför tar Erikshjälpen upp debatten om barnhem?

Många ärligt godhjärtade människor har ett stort engagemang för barnhem och investerar mycket tid och pengar i detta arbete. Varför väljer Erikshjälpen som barnrättsorganisation att gå ut och problematisera detta? Är det inte bättre att uppmuntra alla goda krafter att dra sitt strå till stacken utifrån sina egna verksamhetsmodeller?

Det är faktiskt med stor vånda som vi har valt att gå in i denna debatt och vi gör det enbart för att vi vill barnens bästa. Vi är väl medvetna om att många barn i världen far illa, på barnhem så väl som utanför. Men om vi vill hjälpa utsatta barn bör vi göra det på ett sätt som respekterar både barnen och deras föräldrars rättigheter. Och som inte utsätter barnen för andra och större risker än de sammanhang de kommer ifrån. Tyvärr har vi som lever i Västvärlden ofta en förenklad och förskönad bild av hur en barnhemsverksamhet ser ut.

”Det är faktiskt med stor vånda som vi har valt att gå in i denna debatt och vi gör det enbart för att vi vill barnens bästa.”

Här är några av de fakta som har övertygat oss om att vi behöver arbeta med frågan om barns utsatthet på ett annat sätt:

  • Fyra av fem barn som hamnar på barnhem har minst en förälder i livet. Och de som inte har föräldrar har oftast andra släktingar som med rätt stöd skulle kunna ta hand om barnen.
  • De två allra tydligaste orsakerna till att barn hamnar på barnhem är fattigdom och brist på utbildning. Låt oss översätta detta till en svensk miljö. Inte skulle vi välja att ta barn till en institution för att föräldrarna har dåligt med pengar eller för att skolan ligger för långt bort. Nej, då arbetar vi för att hjälpa föräldrarna på fötter, bygga en ny skola eller ordna skolskjuts. Och i detta sammanhang måste vi också fundera på föräldrarnas rättigheter att få ta hand om sina barn själva.
  • Hur bra och omtänksam personalen än är på ett barnhem kan det inte ersätta en egen familj. Studier visar att barn som vuxit upp på en institution ofta brottas med svårigheter med känslomässig anknytning. Den skyddade och isolerade uppväxten på ett barnhem gör det också mycket svårt att hitta in i samhället den dag man måste lämna barnhemmet.
  • Tyvärr är inte alla institutioner så gulliga och omtänksamma. Många barnhem rullar runt på nya volontärer som avlöser varandra. Barnen knyter gång på gång an till nya personer som ”överger” dem. Tillfällena och riskerna för övergrepp på barn är statistiskt sett väsentligt högre för barn på institution, inte minst för barn med funktionsnedsättningar.

Så till den oundvikliga frågan. Vad ska man då göra med de barn som inte har någon familj eller där familjen är dysfunktionell? (Kom ihåg att detta handlar om en minoritet av de barn som i dag hamnar på barnhem.) Måste det inte finnas institutioner för dessa barn? Jo, det kanske det måste i ett akut skede och under en rehabilitering. Även Erikshjälpen stöder exempelvis gatubarnscenter där barn får bo under en rehabiliteringstid. Men målet måste alltid vara att barnen på sikt får växa upp i en familj, helst i sin egen familj. Om inte det är möjligt, så är en fosterfamilj eller kanske en adoptivfamilj ett alternativ. Inga familjer är perfekta och även i en familj kan det gå riktigt snett, men utifrån alla de argument som listas ovan (och ett antal till) så är chanserna för barn att få en god uppväxt större i familj.

”Så till den oundvikliga frågan. Vad ska man då göra med de barn som inte har någon familj eller där familjen är dysfunktionell?”

Istället för att satsa resurser på institutioner behöver vi alltså satsa våra resurser på:

  • Ge stöd till familjer att hitta försörjning så att de kan ta sig ur fattigdom och prioritera sina barns utbildning och framtid.
  • Stödja föreningar, kyrkor och organisationer att jobba fram familjebaserade alternativ för barn utan egen familj.
  • Påverka sociala myndigheter att ta sitt ansvar och ge dem kunskap att hjälpa barn som lever i dysfunktionella familjer.
  • Under en övergångsperiod, ge riktat stöd så att barn har möjlighet att gå i skolan, få tillgång till hälsovård och annat nödvändigt stöd för deras utveckling.

För den som vill veta mer finns det mycket att läsa på hemsidan www.barnhemskollen.se Och vill man veta mer om hur Erikshjälpen har jobbat med den här frågan så kan man läsa en fördjupande artikel i det senaste numret av Erikshjälpens tidning.