fbpx

Politiker – håll era löften om global utveckling!

Det var budskapet när civilsamhället igår presenterade sin granskning av Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU), som antogs av riksdagen 2003.

Enligt beslutet om PGU ska all politik vara samstämmig, dra åt samma håll, mot att främja mänskliga rättigheter och hållbar utveckling globalt. PGU säger också att de mänskliga rättigheterna ska vara vägledande när det blir en intressekonflikt mellan politikområden.

Det är här utmaningarna finns.

Rapporten Barometer 2018 som Erikshjälpen, tillsammans med 26 organisationer inom nätverket CONCORD Sverige, varit med och tagit fram visar på flera exempel där PGU inte efterlevs, bland annat inom områdena vapenexport, migration och klimat:

  • Sveriges nya regelverk för krigsmateriel garanterar inte att vapenexport stoppas till icke-demokratier och andra länder som kränker de mänskliga rättigheterna:
  • Den tillfälliga asyllagstiftningen splittrar familjer och hindrar möjligheten till familjeåterförening.
  • Klimatpolitiken tar inte hänsyn till de ökande utsläppen utanför Sveriges gränser som en ökad import av konsumtionsvaror till Sverige leder till

PGU:s styrka är den breda parlamentariska förankringen och dess tydliga vägledning vid svåra avvägningar. Om vi ska ha en möjlighet att uppfylla de 17 globala målen i Agenda 2030, måste PGU få den betydelse i svensk politik som avsågs när den antogs för 15 år sedan.