fbpx

Över en miljon barn kan dö i coronakrisen

Pandemin slår hårt mot de allra svagaste.
Barn blir generellt inte lika sjuka av coronaviruset som vuxna, men drabbas likafullt hårt av pandemin.

Enligt FN riskerar mer än en miljon barn i världen att dö fram till december som en direkt följd av coronakrisen. Tillsammans måste vi nu mobilisera för barnen.

Vi ser med ökande oro hur barnen drabbas när pandemin slår mot de svagaste samhällena.
När regeringen i Bangladesh stängde ner alla arbetsplatser för att begränsa spridningen av coronasmittan förändrades 29-årige Nazmul Hudas liv över en natt. Som dagavlönad målare stod han plötsligt utan jobb. Hur skulle han nu klara av att försörja sin stora familj på sju personer?

”Vi vuxna kan klara oss utan mat, men det kan inte barnen”

”Vi vuxna kan klara oss utan mat, men det kan inte barnen”, berättar han för Diakonias företrädare på plats.

Där de vuxna drabbas, drabbas också barnen. Är föräldrarna utsatta så är barnen ofta än mer utsatta.

Vi inom Världens Barn har i över 20 år tillsammans med Radiohjälpen och stor del av svenska folket, aktivt bidragit till barns rätt till hälsa, skola och trygghet.

Vi ser nu att en ny vardag råder, där våldet i hemmen ökar, skolorna har stängt ner, föräldrarna har blivit arbetslösa och vaccinationer mot dödliga barnsjukdomar skjuts på en osäker framtid.

Femtonåriga Maria, som i fjol flydde med sin familj från kaoset i Venezuela till Colombia, berättar för Rädda Barnen hur allt i hennes liv har förändrats i och med pandemin. Sedan hennes pappa förlorade jobbet har familjen inte ens tillräckligt att äta.
Enligt karantänsreglerna får barnen i Colombia bara gå ut tre gånger i veckan, en timme vardera. Maria saknar sina vänner. Det värsta av allt, säger hon, är att inte kunna gå i skolan.

Konsekvenserna är förödande även på längre sikt. Det som för vuxna kan vara en kortare kris kan helt förändra ett barns framtidsutsikter.

Vi vet av erfarenhet att i utsatta samhällen ökar risken för barnsjukdomar, kronisk undernäring som leder till eftersatt utveckling, utebliven skolgång, barnarbete, barnäktenskap, trafficking och sexuell exploatering av barn.

Barn dör nu varje dag. Mellan maj och december i år räknar FN med att så många som ytterligare 1,2 miljoner barn kommer att dö i år innan de fyllt fem år som en direkt konsekvens av coronapandemin.

Det är vårt ansvar att inte bara se till att barnen överlever coronakrisen, utan också att de står bättre rustade inför nästa kris.

Det är vårt ansvar att inte bara se till att barnen överlever coronakrisen, utan också att de står bättre rustade inför nästa kris.

Vi måste sätta ett skarpt fokus på barnen i pandemin och mobilisera resurser så att alla barn – särskilt de mest utsatta – skyddas mot alla typer av våld, får tillgång till hälso- och sjukvård samt stöd för att kunna återvända till skolan.

När barn har en god hälsa, möjlighet till utbildning och lever i trygghet, ökar deras chanser betydligt att få en bra framtid. Det är också vår framtid. Fortfarande kan vi göra skillnad.

Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen
Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset
Erik Lysén, chef, Act Svenska kyrkan
Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen
Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna
Martina Hibell, generalsekreterare Barnfonden
Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia
Lars Arrhenius, generalsekreterare Läkarmissionen
Niclas Lindgren, direktor PMU och Ordförande Riksinsamlingen
Bengt Ekman, vikarierande Generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén
Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect
Kim Reenaas, generalsekreterare IOGT-NTO-rörelsen
Kristina Henschen, generalsekreterare Radiohjälpen