fbpx

Lyssna på barnen

Låt barns röster höras i samhällsdebatten, i Sverige och internationellt, och stärk barnperspektivet i utvecklingssamarbetet.

Under förra veckan var Erikshjälpen på plats under Almedalsveckan i Visby. Under fem intensiva dagar har vi arrangerat och deltagit i seminarier och panelsamtal, lyssnat på föredrag, debatter och partiledartal, träffat företrädare för partier och organisationer och spridit våra egna valsedlar med rubriken #kryssaförbarnen. En hel del kommentarer har vi lämnat via Twitter som är en kanal vi använder för att kommunicera med olika samhällsaktörer och andra organisationer. Just under Almedalsveckan glöder Twitter med budskap, uppmaningar och argumentation. Följ oss gärna där också!

Vår kampanj #kryssaförbarnen hänger naturligtvis samman med det kommande valet. Den är en del av en större kampanj som vi deltar i tillsammans med många andra organisationer inom ramen för Concord Sverige, #hjärtavärlden. Den kampanjen bygger på ett omfattande gemensamt valmanifest som du kan hitta på www.hjartavarlden.nu.

Erikshjälpen har valt ut tio punkter ur valmanifestet som vi tycker är extra viktiga. Lite eget har vi lagt till också. Dessa punkter har vi presenterat på vår valsedel som fungerar som en checklista. Hur bra är ditt parti på att lyfta fram barns rättigheter och behov?

Vår valsedel fungerar som en checklista.

Den första punkten hittar ni i rubriken till denna blogg. Barn har inte rösträtt men deras röster, erfarenheter och åsikter är viktiga, inte bara för dem själva utan för oss alla, för hela samhällsbygget. Från vårt arbete med fattigdomsbekämpning och utveckling runt om i världen vet vi att barnen ofta sitter inne med lösningar på problem som de vuxna inte har kunnat hantera. Med lite hjälp kan barnen organisera sig och bli en stark kraft för förändring i sin by eller stad.

Jag tänker till exempel på Vajav i Indien. Han är elva år och premiärminister i byns eget barnparlament. De beslutar om bra saker, till exempel om åtgärder mot nedskräpning. Målet är en plastfri by. Varje gång de träffas har barnen med 1-2 rupies (15-20 öre). Det var Vajav som föreslog att dessa pengar (400 rupies) skulle användas för medicin när en kompis var sjuk och föräldrarna inte hade råd.

Vi skulle antagligen kunna berätta hundratals Vajav-berättelser från många olika länder. Här hemma i Sverige, just nu, när segregation och utanförskap är ordet på alla politikers läppar, blir frågan om ungas delaktighet i det demokratiska samtalet extra viktigt.

Efter centerledaren Annie Lööfs tal i onsdags kväll träffade vi ett gäng unga från föreningen fler unga (www.flerunga.nu). De jobbar med olika saker men deras stora grej är att bjuda in och ta med unga till Almedalen som annars inte kommer dit. Föreningens syfte är att öka ungdomars politiska inflytande fungera som en plattform för spridning av kunskap och verktyg för påverkan.

När vi träffade detta häftiga gäng var flera av dem skrämda och ledsna efter nazisternas provokation under talet. Vi gick fram till dem för att trösta och peppa och fick ett kort samtal som fick oss att vilja veta mer. De var rädda (på goda grunder) men fast beslutna att fortsätta sitt arbete, kanske ännu mer taggade än innan. Det vi såg och hörde gav oss hopp och vatten på vår kvarn. Ungas engagemang och röster kommer rädda världen! Vi hoppas att vi ses snart igen!

Ett annat fint exempel på hur barn kan få komma till tals är Diakonias kampanj Barnens tankesmedja där barn kan prata om mänskliga rättigheter och ställa en massa smarta frågor till politiker inför valet. (www.barnenstankesmedja.se)

Det är i praktiken nästan omöjligt att nå ut med ett enskilt budskap under Almedalsveckan. Men tillsammans med andra har vi fått vara med och synliggöra för politiker, media, näringsliv, myndigheter och medborgare med rösträtt att barnens rättigheter och delaktighet är viktiga frågor i valet. Kanske de allra viktigaste! Vi är nöjda med veckan men inte klara! Håll koll på ditt parti och #kryssaförbarnen!