fbpx

Inför videosamtal på fängelser och häkten

Besöksstoppet i Kriminalvården gör att barn inte har möjlighet till den nära kontakt med frihetsberövade föräldrar som de har rätt till enligt barnkonventionen. Bufff och Solrosen uppmanar nu gemensamt regeringen och Kriminalvården att omgående följa exemplet från flera andra europeiska länder och införa videosamtal på anstalter och häkten.

– Barnen drabbas dubbelt av coronasmittan. I oroliga tider kan det kännas extra viktig att ha kontakt med nära och kära, något som är mycket svårt om man har en förälder i fängelse. Videosamtal är en enkel lösning som skulle komma på plats snabbt och göra situationen mycket bättre för barnen, säger Madelein Kattel, verksamhetschef på Bufff Sverige (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse).

Möjligheten till videosamtal finns i flera andra länder inom EU, exempelvis Polen och Storbritannien. Det är ett system som kan användas även när det inte råder en extraordinär situation eftersom videosamtalen är ett gott komplement till fysiska besök.

­– Kriminalvården har under lång tid tittat på frågan kring möjligheten att öppna för videosamtal. Nu när omständigheterna kräver att vi är flexibla, är det hög tid att ta steget, säger Line Fuchs, verksamhetschef på Solrosen, den verksamhet för barn och unga som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem som Räddningsmissionen driver i samverkan med Erikshjälpen.

Solrosen och Bufff märker just nu av ett ökat tryck från oroliga barn och familjer som hör av sig. Samtalen till Bufffs nationella hjälplinje och chatt ökar stadigt.

– När barnen inte kan träffa föräldern är det viktigare än någonsin att få stödinsatser och i dag finns den hjälpen nästan enbart hos idéburna organisationer, säger Birgitta Johansson, programchef Sverige på Erikshjälpen.

Både Bufff och Solrosen är för tillfället hårt ansträngda och riskerar dessutom att förlora ekonomiskt stöd. När regeringen nu presenterar olika stödpaket hoppas vi att de inte glömmer bort civilsamhället och barnens bästa.