fbpx

Helen Sworn huvudtalare på seminarium om människohandel

Människohandel är en global industri som sker genom organiserade nätverk. Därför måste också arbetet mot människohandel vara nätverksbaserat. Men hur? Tillsammans med Svenska Missionsrådet anordnar Erikshjälpen ett seminarium där Helen Sworn, grundare av och direktor för anti trafficking-organisationen Chab Dai i Kambodja, medverkar.

Människohandel utgör i dag ett stort hot globalt, främst mot kvinnor och barn. På gräsrotsnivå görs mycket för att tackla problemet men det räcker inte. Så hur går man från engagemang på gräsrotsnivå till globalt påverkansarbete?

I Kambodja stöttar Erikshjälpen organisationen Chab Dai som arbetar för att minska riskerna för att barn ska utsättas för människohandel samt ger stöd och upprättelse till dem som redan blivit offer. Chab Dai är i sig en samling av femtio organisationer som arbetar mot samma mål.

Organisationens grundare Dr Helen Sworn har över 20 års erfarenhet av att arbeta mot människohandel i Kambodja och samverkar i dag med ett hundratal andra anti trafficking-organisationer i över 20 länder.

Seminariet, som hålls torsdag 29 augusti i Ekumeniska Centret i Bromma, blir en möjlighet för andra barnrättsorganisationer att lära sig mer om frågan och även bli en del av de nätverk som redan finns.