fbpx

Ett svek mot de mest utsatta barnen

Alla barn och alla föräldrar känner instinktivt hur man hör ihop. Längtan efter mamma och pappa är biologisk, liksom skyddsinstinkten och kärleken till sitt barn. Detta gäller oavsett kultur, språk & religion. Det är inte bara en rättighet bland andra, det är en universell naturlag.

Därför är det obegripligt att en stolt rättsstat som Sverige fattar beslut som försvårar möjligheterna för barn att vara med sina föräldrar. Erikshjälpen står tillsammans med en samstämmig kör av barnrättsexperter och barnrättsorganisationer som högljutt protesterar mot den okänslighet som Sverige nu visar världens utsatta barn.

Det är aldrig barnen som är orsaken till världens konflikter. Ändå är det alltid barnen som drabbas mest. Sverige borde veta bättre än att göra livet ännu svårare för utsatta barn.

Enligt Rädda barnen gör den nya lagen att två av tre barn som fått uppehållstillstånd inte får rätt att återförenas med sina föräldrar och syskon. Slutsatsen blir att barn far illa och riskerar sin psykiska hälsa. Detta är ovärdigt ett land som Sverige, som i stället borde gå i bräschen för att alla barn ska få skydd och vara tillsammans med mamma och pappa.

Den nya lagen gör dessutom skillnad på barn som kom till Sverige före eller efter den 24:e november 2015. Det saknas motivering till varför barnens öde ska avgöras utifrån ett godtyckligt datum. Barnkonventionen, som statsminister Stefan Löfven talar sig varm för, är tydlig: Alla barn ska åtnjuta samma rättigheter; diskriminering är inte tillåten.

Sveriges barnrättsexperter, barnrättsorganisationer och andra remissinstanser har varit kritiska till lagförslaget. Ändå har regering och riksdag drivit igenom det. Det är anmärkningsvärt, minst sagt, att förslaget inte innehåller någon konsekvensanalys utifrån barnens bästa. Detta är självklart enligt de allmänna kommentarerna till FN:s barnkonvention, och en grundförutsättning för att förslaget ska kunna anses leva upp till konventionens krav. Regeringen har haft tid att göra en sådan analys men valt bort den.

Det är uppenbart att regeringen inte lyssnat till kritiken. På minst fyra punkter går den nya utlänningslagen emot barnkonventionens krav. Det gör att Stefans Löfvens vackra ord i regeringsförklaringen ekar tomma. Det är lätt att lova barnen sitt stöd när det inte kostar på.

Det är aldrig barnen som är orsaken till världens konflikter.

I regeringsförklaringen efter 2014 års val lovade Stefan Löfven att ”Sverige ska vara ett av världens allra bästa länder att växa upp i. Därför inleder regeringen arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag.”

Erikshjälpen uppmanar Stefan Löfven att ta fram sitt gamla tal, och fundera på hur mycket de fagra löftena är värda.  Dels inför de väljare som valt att rösta på honom. Dels inför de barn som satt sitt hopp om liv och framtid till Sverige.

Daniel Grahn, Generalsekreterare Erikshjälpen