fbpx

Erikshjälpen till Almedalen

Barnhemmens baksidor och bristen på stöd till barn med frihetsberövade föräldrar. Det är ämnen som Erikshjälpen vill sätta fokus på under årets politikervecka i Almedalen. Erikshjälpen Second Hand kommer också att lyfta vikten av att konsumera hållbart.

För sjätte året i rad medverkar Erikshjälpen vid politikerveckan i Almedalen, som i år pågår mellan 30 juni och 7 juli.   

– Erikshjälpen är en aktiv samhällsbyggare och därför är det viktigt för oss som barnrättsorganisation och second hand-rörelse att lyfta frågor om barns rättigheter och hållbarhet, säger Daniel Grahn, Erikshjälpens generalsekreterare.   

Under de tre senaste åren har Erikshjälpen lyft frågor som rör barn på institution, under temat Barnhemskollen. Även i år aktualiseras den frågan, men ur ett lite annat perspektiv.   

– Nu tar vi dessa frågor till nästa nivå och blir mer konkreta. Tillsammans med Evangeliska frikyrkan och Svenska Alliansmissionen inleder vi en dialog med enskilda församlingar och organisationer. Seminariet under politikerveckan blir en tydlig start för detta.  

”Erikshjälpen är en aktiv samhällsbyggare och därför är det viktigt för oss att lyfta frågor om barns rättigheter och hållbarhet.”

Stort fokus läggs också på att nå ut med hur Erikshjälpen och Räddningsmissionen jobbar med verksamheten Solrosen, där målgruppen är barn och familjer med en frihetsberövad familjemedlem. I en kartläggning från Socialstyrelsen som presenterades i slutet av förra året framkom tydligt att dessa barn är en bortglömd grupp som långtifrån får det samhälleliga stöd de behöver.   

–  Den här kartläggningen får inte bli en skrivbordsprodukt. Vi vill lyfta upp frågan på den politiska agendan och också på ett tydligt sätt visa att vi har en modell som fungerar, ett arbete som ger resultat och där vi faktiskt når de annars bortglömda barnen, säger Daniel Grahn.   

Här hittar du alla Erikshjälpens och Erikshjälpen Second Hands programpunkter under Almedalsveckan.