fbpx

Erikshjälpen och Räddningsmissionen välkomnar videosamtal i häkten

Kriminalvården har beslutat om att införa möjligheten för barn till intagna att ha kontakt med sin förälder via videosamtal. Att arbeta förebyggande mot dessa barn ger långsiktiga effekter såsom minskad psykisk ohälsa, utanförskap och kriminalitet.

– Många barn med frihetsberövade föräldrar är vana att kunna ha kontakt och träffa sina föräldrar. För små barn är tid ett svårt begrepp och desto längre Corona-pandemin pågår desto längre upplever barnen distans till sin förälder, säger Birgitta Johansson, programchef Sverige Erikshjälpen.

Möjligheten till digitalt umgänge mellan barn och intagen förälder har blivit än mer viktig och aktualiserad under nuvarande situation med Covid19, då det rådande besöksförbudet som Kriminalvården infört innebär att barns rättigheter utifrån barnkonventionen kränks när de inte kan träffa sin förälder. Fysiska möten kan såklart inte ersättas helt med digitala, men det inger ändå trygghet för barnen att veta att deras föräldrar är friska och i säkerhet.

– För många av dessa barn innebär denna nya möjlighet minskad påfrestning och oro. Nu hoppas vi på att detta är något som kan bli permanent inom kriminalvården och få fortsätta även efter att pandemin är över, säger Line Fuchs, verksamhetschef för Solrosen inom Räddningsmissionen.