fbpx

Erikshjälpen en av 51 organisationer som mobiliserar inför valet

51 organisationer inom svenskt civilsamhälle lanserar nu det gemensamma valmanifestet #hjärtavärlden. Organisationerna vill visa politiker hur många som anser att några av valets viktigaste frågor handlar om internationella utvecklingsfrågor, som till exempel klimatförändringar och människors grundläggande rättigheter. Sammanlagt engagerar de 51 organisationerna hundratusentals medlemmar.

– När länder drar sig ur internationella överenskommelser om människors grundläggande rättigheter och tongångarna blir allt mer nationalistiska vill vi visa att vi är många som vill att politiker ska göra världen – inte bara Sverige – mer hållbar och mänsklig, säger Kristina Henschen, ordförande för CONCORD Sverige, plattformsorganisationen som samordnar #hjärtavärlden och ger plats åt medlemsorganisationer att tillsammans arbeta för en politik som gör världen bättre.

I organisationernas valmanifest på #hjärtavärlden framförs flera krav på hur de vill att politiken ska utformas efter valet i höst. Till exempel kräver de att politiker:

  • Står upp för människors rätt att höras
  • För en hållbar och rättvis utveckling till år 2030
  • Arbetar för att minska våra klimatpåverkande utsläpp
  • För en verkligt feministisk utrikespolitik
  • Avsätter 1 procent av BNI till internationellt bistånd
  • För en human migrations- och flyktingpolitik

Många vill att politiker ska göra världen – inte bara Sverige – mer hållbar och mänsklig

I samband med det gemensamma valmanifestet har en Sifo-undersökning genomförts med över 1 000 tillfrågade. Undersökningen visar att 8 av 10 vill att politiker ska diskutera mänskliga rättigheter, miljö och klimat i årets valrörelse. Nästan 7 av 10 personer vill också att politiker i Sverige ska ta hänsyn till hur deras beslut påverkar människor i andra länder.
– Det finns en stor kraft bakom de globala utvecklingsfrågorna. Sifo-undersökningen bekräftar att de här är viktiga valfrågor som vi vill att politikerna ska diskutera i årets valrörelse, säger Kristina Henschen.

Organisationerna uppmanar alla, även politiker, som håller med i de politiska kraven att aktivt #hjärtavärlden genom att läsa valmanifestet på www.hjärtavärlden.nu

De här organisationerna står bakom valmanifestet #hjärtavärlden:
ActionAid Sverige, Afrikagrupperna, Barnfonden, Caritas Sverige, Diakonia, Erikshjälpen, Fair Action, FIAN Sverige, Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Föreningen för Fairtrade Sverige, Hand in Hand, Hungerprojektet, Individuell Människohjälp, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Islamic Relief Sverige, KFUM Sverige, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Life & Peace Institute, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Läkarmissionen, MyRight, MÄN, Naturskyddsföreningen, Nordisk Hjälp, Olof Palmes Internationella Center, Operation 1325, Plan International Sverige, PMU, PRO Global, RFSU, Rädda Barnen, Silc, SOS Barnbyar, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska Afghanistankommittén, Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, Sveriges kristna råd, Swedwatch, UNICEF Sverige, Union to Union, Vi-skogen, WaterAid, We Effect, Världsnaturfonden WWF.