fbpx

Barnkonventionen fyller 30 år

Det är 30 år sedan FN antog barnkonventionen, för att ge barn starkare skydd och rätt att få sina behov tillgodosedda. Sverige skrev under konventionen 1990 och från januari 2020 blir den lag.

– Nästa år tror jag att vi kommer få se att fler beslut som rör barn prövas mot konventionen. Det ger barnen ett stärkt rättsligt skydd, säger Birgitta Johansson, programchef för Erikshjälpens Sverigeavdelning.

Sedan FN:s konvention av barnets rättigheter antogs 1989 har mycket blivit bättre för barn runt om i världen. Till exempel överlever fler barn sin femårsdag och fler har tillgång till kostnadsfri grundskola.
196 stater har ratificerat, det vill säga bestämt sig att följa, barnkonventionen, men det betyder inte alltid att den efterföljs i praktiken. Att ett land undertecknat barnkonventionen ger dock möjligheter att ställa krav på regering och makthavare, både för organisationer som Erikshjälpen och invånare i landet.
– Rättigheterna i barnkonventionen kan inte ifrågasättas, egentligen. Oavsett i vilket land vi jobbar kan vi gå tillbaka till barnkonventionen och säga ”så här står det, det här är vi överens om”, säger Peter Toftgård, programchef för Erikshjälpens internationella avdelning.

Att ett land undertecknat barnkonventionen ger möjligheter för en organisation som Erikshjälpen att ställa krav på regering och makthavare.

Utan barnkonventionen hade makthavare och beslutsfattare kunnat avfärda Erikshjälpens krav på till exempel gratis skola som något som en svensk organisation tycker. Med barnkonventionen blir skolfrågan – och alla andra behov som barn har – något som världens regeringar måste förhålla sig till.
Erikshjälpens uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter. Barnkonventionen har en central roll i arbetet och är viktig både vid planering av insatser, för att se helhetsperspektivet kring barns situation och som verktyg för påverkansarbete.

Så firar Erikshjälpen att barnkonventionen fyller 30 – se event nedan

Erikshjälpen arbetar också med att öka kunskapen om barns rättigheter, både hos barn och vuxna. När barnkonventionen blir svensk lag tror Birgitta Johansson att det kommer behövas fortsatta kunskapshöjande insatser för att svenska myndigheter verkligen ska tänka in barns rättigheter i processer och beslut.
– Det finns många barn i utsatta livssituationer i Sverige som i dag inte får sina rättigheter tillgodosedda. Det saknas tydlig lagstiftning gällande vissa grupper av barn som kan behöva stöd, till exempel barn till frihetsberövade föräldrar där vi bedriver påverkansarbete för att barnen ska få det de har rätt till, säger hon.

 

Så firar Erikshjälpen att barnkonventionen fyller 30:

  • 20-21 november är Erikshjälpen med och arrangerar en barnrättskonferens i Jönköping.
  • 20 november blir det festligt mingel på Erikshjälpens huvudkontor i Huskvarna, med underhållning, aktiviteter och högtidstal av landshövding Helena Jonsson.
  • 23 november ordnas massor av roliga gratisaktiviteter för barn i Huskvarna Folkets Park, Erikshjälpen är en av arrangörerna.

Läs mer om eventen och anmäl dig här