fbpx

Barnhem är fortfarande en verklighet för många

Irlands regering offentliggjorde under onsdagen en ursäkt tillägnad de offer som drabbades på irländska barnhem under 1900-talet. Nyheten skakar om och berör: ogifta mödrar som tvingades lämna ifrån sig sina barn. Barn som ofrivilligt skiljdes från sin förälder, placerades på institution och i många fall vanvårdades till döds. Samtidigt är detta fortfarande vardag för många barn runtom i världen. Av alla barn som just nu växer upp på barnhem har cirka 80 procent en förälder i livet.

I Sverige använder vi aldrig barnhem för att ersätta föräldrar under ett barns uppväxt. Här har vi enligt lag ett ansvar att stötta den enskilda familjen och i de fall det inte räcker, ge barnet en annan familj att bo i, en kortare eller längre tid. Fattigdom, brist på tillgång till skola eller sjukvård accepteras inte som skäl för att placera barn på barnhem.
– En avgörande fråga vi behöver ställa oss är, varför vi ser olika på barn här och på barn som lever under andra omständigheter i andra delar av världen? Barn som har samma behov av att växa upp i en familj och knyta an till trygga vuxna, säger Daniel Grahn, generalsekreterare på Erikshjälpen.

”Alla barn har samma behov av att växa upp i en familj”

En av dem som upplevt detta är 25-åriga Houen Sreypich i Kambodja. När hon var fem år skickades hon och hennes syskon till ett barnhem på grund av att deras pappa dött och deras mamma inte hade råd att ensam ta hand om barnen.
– Först tänkte jag att jag skulle få ett bättre liv på barnhemmet. Sedan utsattes jag för många svårigheter och tvingades till barnarbete, vilket hindrade mig från att gå i skolan, berättar hon.

Enligt FN:s barnkonvention ska barn inte separeras från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa. För barn som inte kan bo kvar med sina ursprungsfamiljer har FN tagit fram riktlinjer som tydligt säger att barn i första hand ska placeras i andra familjer och att barnhem alltid ska vara ett sista alternativ. Ändå är det vanligt att barn som växer upp i fattiga familjer separeras från sina föräldrar och syskon, för att växa upp på ett barnhem. Barnhemmen ses som ett sätt för föräldrar att ge barn tillgång till utbildning, mat, hälso- och sjukvård.

Stödja och stärka familjer

Att stödja och stärka familjer innan de splittras är inte okomplicerat men betydligt enklare än att lappa ihop de band som brutits. Men för att vända utvecklingen och bryta underliggande strukturer, krävs inte bara insatser i berörda länder utan också i de länder som resurserna härstammar från. Som Sverige.

Ett omfattande ekonomiskt stöd från Sverige ges till barnhem i låginkomstländer. Stödet kommer framför allt från ideella organisationer, kyrkor men också från exempelvis skolor. Till det kommer också ett tiotal volontärreseföretag som erbjuder volontärtjänstgöring på över hundra barnhem runtom i världen. När många vill hjälpa just genom barnhem är det också dit resurserna går.
–  Engagemanget för att hjälpa barn i utsatthet är stort, men för att det ska bli långsiktigt bra för barnen behöver engagemanget kanaliseras på ett annat sätt, säger Daniel Grahn.

Erikshjälpen arbetar för att barn, i den utsträckning det är möjligt, ska få växa upp i en familjebaserad konstellation. Tillsammans med partnerorganisationer arbetar vi för att återintegrera barn som finns på barnhem till sina familjer och istället ge familjerna ekonomiska och sociala förutsättningar för att själva kunna ta hand om sina barn. Erikshjälpen arbetar också för att finansiärer i Sverige och andra länder i väst, ska ställa om sitt stöd, så att man stöttar familjebaserade alternativ istället för barnhem, som inte är en långsiktigt bra uppväxtmiljö för barn.

Vad du kan göra för att påverka situationen:

  • Inte se ett barnhem som en turistattraktion när du reser
  • Inte stötta barnhem med pengar, välj familjebaserade alternativ
  • Inte volontärarbeta på barnhem, det behöver vara långsiktig personal med kulturell och språklig kompetens som arbetar nära barnen
  • Få stöd i att hjälpa din förening att ställa om sitt stöd till barn, om ni arbetar med ett barnhem
  • Ge en gåva till vårt arbete för att stärka barns rättigheter

Läs mer:

barnhemskollen.se 

Offentlig ursäkt för barnhemsoffer i Irland