fbpx

Alla barn har rätt till en trygg uppväxtmiljö

I maj var en grupp från projektet ”Ur Askan i Elden” på studieresa i Tanzania och Kenya. Projektet är en del av Barnhemskollens upplysningsprojekt som drivs gemensamt av Erikshjälpen och Childhood. Syftet är att sprida kunskap om hur barn påverkas av att växa upp på barnhem och uppmuntra svenska folket att styra om sitt engagemang mot bättre och mer hållbara stödalternativ till barn som lever i utsatthet.

Resan till Tanzania och Kenya hade som syfte att projektgruppen skulle kunna se och uppleva olika sätt att arbeta med barn för att de ska kunna växa upp i familjer i stället för att tillbringa barndomen på institution. Under resan mötte de lokala organisationer, forskare och nätverk och fick ta del av den kunskap, handlingskraft och energi som finns inom barnhemsfrågan.

Mer arbete behövs dock för att människor i Sverige och andra delar av världen ska förstå behoven och möjligheterna för barn i andra länder och fokus bör vara på att förebygga onödiga separationer mellan barn och deras familjer.

Barnhem är en dyr lösning – som påverkar barn negativt. Nästan alla barnhem drivs med utländsk finansiering och bristerna är i många fall stora – volontärer kommer och går, barnen får ofta problem med känslomässig anknytning och den skyddande och isolerade uppväxten gör det svårt för barnen att anpassa sig till samhället den dag de ska börja sitt liv utanför barnhemmet. Dessutom är risken för övergrepp statistiskt sett högre för barn uppväxta på institution, inte minst för barn med funktionsvariationer.

Trots detta fortsätter barnhem vara en gynnad lösning på sociala problem världen över. Detta drivs särskilt av utländska givare i tron om att det är den bästa utvägen. Minst 80% av barn på barnhem världen över har minst en förälder i livet. Ändå separeras många barn från sina familjer och växer upp på institution, på grund av att deras föräldrar saknar förutsättningar att försörja sina barn. Vi arbetar för att motverka detta.

Barnhem och andra institutioner är ett föråldrat alternativ och bör fasas ut för barns bästa. Finansieringen behöver istället stödja familjebaserade alternativ.

Läs mer

Barnhemskollen

Barnhemsfrågan – Erikshjälpen (erikshjalpen.se)