90-konto och FRII

FRIIs kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd i våra medlemmars kvalitetsarbete.

Insamlingsbranschen är helt och hållet beroende av givares förtroende.Kvalitetskoden tar ett brett grepp om insamlingsorganisationer och hjälper dem att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Kvalitetskoden tar avstamp i följande områden:

•Ändamål

•Styrelse

•Styrning

•Internkontroll

•Insamling

•Anställda och volontärer

•Rapportering

Från och med 2014 ska varje medlemsorganisation också regelbundet upprätta en effektrapport i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering som vi på Erikshjälpen också publicerar på vår hemsida.