fbpx

Erikshjälpen Second Hand

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar i Sverige. Sedan starten 1990 har verksamheten vuxit till att omfatta ett 60-tal butiker, varav två i Norge.

Hållbar shopping och viktig gemenskap

Tanken och idén med Erikshjälpen Second Hand är att sälja skänkta varor som genererar medel till sociala och humanitära insatser via Erikshjälpen eller samarbetspartners. Erikshjälpen Second Hand vill även erbjuda människor gemenskap, arbetsträning och praktik för att hitta vägar till personlig utveckling. Ett annat mål är att genom återanvändning av varor bidra till en miljömässigt hållbar utveckling.

Din handling gör skillnad

Erikshjälpen Second Hands motto ”Din handling gör skillnad” kan tolkas på flera sätt. Det innefattar både dig som givare som väljer att skänka kläder och saker till Erikshjälpen, dig som handlar och på så sätt bidrar till biståndsarbete och dig som ger av din tid som volontär i butiken.