Policies, stadgar & ansvar/kvalitet

För oss på Erikshjälpen är det viktigt att vara en transparent organisation och vi strävar hela tiden efter att bli bättre – något som en organisation aldrig kan bli färdig med.

Här kan du läsa stadgar, dokument, policies och även ta del av Erikshjälpens årsredovisning. Vill du veta mer om vår styrelse? Läs här.

Erikshjälpen är godkända av Charity Rating, ett verktyg för att hjälpa givare att ge rätt.

Stadgar

Stadgar Erikshjälpen Insamlingsstiftelsen

Dokument

Effektrapport Giva Sverige 2019

Effektrapport Giva Sverige 2019

Effektrapport Giva Sverige (tidigare FRII) 2018

Effektrapport FRII 2018

Revisorsrapportering FRII-koden 2018

Bil. Effektrapport FRII 2018 – Årsrapport 2017 Erikshjälpens programverksamhet i Sverige

Bilaga Effektrapport FRII 2017 – Global Programme Report

Övriga dokument

Årsberättelse_2018

Arbets- och beslutsordning för styrelsen

 

Arbetsordning för tillsättning av styrelseledamöter

Årsplan för styrelsens arbete 2020

Villkor för Erikshjälpens generalsekreterare

Protokollsutdrag Årsmöte EH Styrelse 2019

 

Policy

Insamlingspolicy

Integritetspolicy

Upphandlingspolicy

Uppförandekod

Placeringspolicy

Miljöpolicy

Ansvar och kvalitet

Erikshjälpen strävar alltid efter att vara en öppen och lärande organisation med stor vilja till förbättring. För oss är detta en förutsättning för genomförandet av vår vision om en förändrad värld där barns drömmar får liv.

Om du har upplevt, sett eller hört talas om oönskat agerande från Erikshjälpen och dess personals sida kan du använda vårt formulär för att sända in ett klagomål till oss. Via denna kanal för klagomål hanterar vi alla ärenden som rör misstanke om avsteg från våra samarbets- eller projektavtal, riktlinjer/policys och uppförandekoder samt lagar i Sverige och/eller respektive programland. Klagomål som inte är kopplad till någon av ovanstående kategorier har Erikshjälpen inte möjlighet att hantera eller besvara. I det fall du har synpunkter eller klagomål kopplat till Erikshjälpen Second Hand-verksamhet hänvisar vi till lokal butiks ledning.

Din rapport kommer att skickas till Erikshjälpens Complaint Response Group som ansvarar för uppföljning och återrapportering i enlighet med våra riktlinjer för klagomålshantering.
Ditt klagomål kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att ett mycket begränsat antal personer kommer att delta i hanteringen av ditt ärende. Du kan välja att vara anonym om du önskar, men vill du bli kontaktad av Erikshjälpen för att få återrapportering om ditt klagomål måste du ange dina kontaktuppgifter. Om du väljer att vara anonym, kommer detta begränsa våra möjligheter att återrapportera våra åtgärder till dig.

Gå till klagomålshanteringen, observera att sidan är på engelska.