fbpx

Policies & stadgar

Erikshjälpen strävar efter att vara en transparent organisation. Här hittar du stadgar, rapporter, policies och klagomålshantering.

Stadgar

Stadgar Erikshjälpen Insamlingsstiftelsen

 

Rapporter

Global Programme Results Report 2019

Global Programme Results Report 2019 Global-programrapport 2016-2018

Effektrapport Giva Sverige 2019

Effektrapport Giva Sverige (tidigare FRII) 2018

Revisorsrapportering FRII-koden 2018

Bil. Effektrapport FRII 2018 – Årsrapport 2017 Erikshjälpens programverksamhet i Sverige

Bilaga Effektrapport FRII 2017 – Global Programme Report

 

Policies

Insamlingspolicy

Integritetspolicy

Upphandlingspolicy

Uppförandekod

Placeringspolicy

Miljöpolicy

Antikorruptionspolicy

 

Övriga dokument

Arbets- och beslutsordning för styrelsen

Arbetsordning för tillsättning av styrelseledamöter

Årsplan för styrelsens arbete 2020

Villkor för Erikshjälpens generalsekreterare

Protokollsutdrag Årsmöte EH Styrelse 2020

 

Klagomålshantering

Erikshjälpen strävar alltid efter att vara en öppen och lärande organisation med stor vilja till förbättring. För oss är detta en förutsättning för genomförandet av vår vision om en förändrad värld där barns drömmar får liv.

Om du har upplevt, sett eller hört talas om oönskat agerande från Erikshjälpen och dess personals sida kan du använda vårt formulär för att sända in ett klagomål till oss. Via denna kanal för klagomål hanterar vi alla ärenden som rör misstanke om avsteg från våra samarbets- eller projektavtal, riktlinjer/policys och uppförandekoder samt lagar i Sverige och/eller respektive programland. Klagomål som inte är kopplade till någon av ovanstående kategorier har Erikshjälpen inte möjlighet att hantera eller besvara. I det fall du har synpunkter eller klagomål kopplat till Erikshjälpen Second Hands verksamhet hänvisar vi till lokal butiks ledning.

Ditt ärende kommer att skickas till Erikshjälpens Complaint Response Group som ansvarar för uppföljning och återrapportering i enlighet med våra riktlinjer för klagomålshantering.
Ditt klagomål kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att ett mycket begränsat antal personer kommer att delta i hanteringen av ditt ärende. Du kan välja att vara anonym om du önskar, men vill du bli kontaktad av Erikshjälpen för att få återrapportering om ditt klagomål måste du ange dina kontaktuppgifter. Om du väljer att vara anonym, kommer detta begränsa våra möjligheter att återrapportera våra åtgärder till dig.

Gå till klagomålshanteringen, observera att sidan är på engelska.