Lokala partners på plats

I de internationella projekten arbetar Erikshjälpen i de allra flesta fall med lokala organisationer, och har sällan egen personal på plats.

Våra samarbetspartners har sin styrka i direkta utvecklingsinsatser och närheten till människorna som finns i projekten. Det är en trygghet både för oss och för dem att arbeta med en organisation som känner till kultur och lokala förutsättningar.

Ständig översyn och dialog

Utbetalningarna sker portionsvis så att vi snabbt kan reagera på eventuella signaler om problem. Vid eventuell misstanke om oegentligheter blockeras omedelbart följande utbetalning. Om projektet finansieras av annan part, exempelvis Sida, Svenska Missionsrådet eller Radiohjälpen, informeras dessa om händelseutvecklingen.

Varje samarbetspartner ger rapporter, både finansiella och berättande, om hur de olika projekten går. Erikshjälpens regionkontor och programkoordinatorer har även tät kontakt med samarbetspartnerna om hur insatserna löper. Erikshjälpen har regionkontor i Mali/Burkina Faso, Uganda, Kambodja och Rumänien.

Med jämna mellanrum besöker programkoodinatorerna från Erikshjälpen de olika projekten.