Nätverk

Erikshjälpen är en samarbetsorganisation. Vi tror att öppenhet skapar nya möjligheter och att vi växer och lär oss i samarbete med andra.

Sedan flera år finns Erikshjälpen med i en rad nationella nätverk och kampanjer på den svenska arenan. Tillsammans är vi starkare – och kan betyda mer för fler!

Erikshjälpen samarbetar med och ingår i följande nätverk. Besök deras egna hemsidor för mer information.