fbpx

Ledning & styrelser

Erikshjälpens organisation leds av två separata styrelser samt en gemensam ledningsgrupp.

Gemensam ledningsgrupp

DANIEL GRAHN
Generalsekreterare Stiftelsen
daniel.grahn@erikshjalpen.se
Styrelseuppdrag: Riksinsamlingen för Världens barn, Human Bridge och Föreningen Erikshjälpen Second Hand.

ANETTE ALM GUSTAFSSON
Verkställande Chef Second Hand
anette.alm.gustafsson@erikshjalpen.se

Elisabeth Holm
Administrativ chef/Ekonomichef
elisabeth.holm@erikshjalpen.se

ANDERS MALMSTIGEN
Programchef internationellt
anders.malmstigen@eriksdevelopment.org

BIRGITTA JOHANSSON
Programchef Sverige
birgitta.johansson@erikshjalpen.se
Styrelseuppdrag: Nätverket för barnkonventionen (AU), Fokusgrupp Barnets rättigheter, Jämställdhetsrådet Länsstyrelsen Jönköping (ordf.)

CHRISTINA GRAFSTRÖM
HR-chef
christina.grafstrom@erikshjalpen.se

HELENA LIND
Kommunikation- och insamlingschef

helena.lind@erikshjalpen.se


Styrelse
Erikshjälpen Insamlingsstiftelse

Styrelsen är Erikshjälpens högsta beslutande organ och möten hålls fem gånger per år. Styrelsen ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med vision, värderingar, ändamål och mål. Styrelsen ansvarar också för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten drivs på ett effektivt sätt.

För att på bästa sätt kunna styra en så stor och varierad verksamhet som Erikshjälpen måste styrelsens ledamöter bidra med olika erfarenheter och kompetenser. Biståndserfarenhet, kunskap om barns rättigheter och behov, internationell erfarenhet, ekonomisk kompetens, miljökompetens, ledarskap, kunskap i personalfrågor samt förståelse och erfarenhet av insamling, kommunikation och marknadsföring är några av de resurser som måste finnas i vår styrelse.

Medlemmar

Anna Lönn Lundbäck – Ordförande
Bor i Göteborg. Tidigare ledamot i styrelsen Erikshjälpen Second Hand. Socionomexamen och en filosofie magisterexamen (degree of master of science in social work). Regionchef i väst och Nationell Hållbarhetssamordnare för Byggföretagen.

Daniel Skoghäll – Förste vice ordförande
Bor i Göteborg. Arbetande styrelseordförande i Ikano Bostad.

Tobias Nilsson – Andre vice ordförande
Bor i Lerum. Doktorsexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet. Biträdande sjukhusdirektör vid Sjukhusen i väster, Västra Götalandsregionen.

Edvard Agrell – Ordinarie ledamot
Bosatt i Sollentuna. Politices Magister i statskunskap, Uppsala universitet med yrkesbakgrund i Regeringskansliet och inom biståndsverksamhet i Afrika, Östeuropa och Latinamerika. Jobbar idag som Corporate Public Affairs Manager inom life-science.

Evy Jonsson – Ordinarie ledamot
Bor i Göteborg. Journalist. Insamlingsledare på Sjöräddningssällskapet. Dessförinnan ansvar för Riksinsamlingen för Världens Barn under tio års tid.

Kjell Larsson – Ordinarie ledamot
Bosatt i Värnamo. Pastor och församlingsföreståndare i Gislaveds frikyrkoförsamling. Under tio år Missionsföreståndare för Svenska Alliansmissionen, SAM.

Maria Olausson – Ordinarie ledamot
Bosatt i Nässjö. Utbildad barnrättsjurist med en magisterexamen i juridik. Arbetar som officer/pastor och med barnrättsfrågor i Frälsningsarmén.

Carin Oldin – Ordinarie ledamot
Bosatt i Jönköping. Barnhälsovårdsöverläkare/verksamhetschef. Har bott och verkat utomlands i bland annat Östafrika.

Annette Sandwall – Ordinarie ledamot
Bosatt i Göteborg. Fil. Kand med magister i Afrika och internationellt utvecklingsarbete. Projektledare och grundare av den ideella organisationen AEH Foundation.

Jonas Sandwall – Ordinarie ledamot
Bosatt i Ljungskile. Marknads- och kommunikationschef på Chalmers Ventures.

Henrik Törnqvist – Ordinarie ledamot
Bosatt i Göteborg. Kyrkoherde i Trollhättans församling, Svenska kyrkan

Valberedning:

Cecilia Hjort Attefall, Jönköping (sammankallande),

Bengt Swerlander, Vrigstad,

Thomas Strand, Vaggeryd

Styrelse
Föreningen Second Hand

Medlemmar

Daniel Grahn
Ordförande, adjungerad

daniel.grahn@erikshjalpen.se

Jörgen Brorsson
Ledamot

jorgen@dunkedesign.se

Gunilla Hugosson
Ledamot

gunilla.hugosson@gmail.com

Aud Bengtsson
Ledamot
audjohannebengtsson@gmail.com

Pär Lidåker
Ledamot
par@lidaker.com

Bo Ireståhl
Ledamot

bo.irestahl@gmail.com

Kenneth Karlsson
Ledamot

kenneth.karlsson@hekman.se

Robert Krigsman
Ledamot

robert@krigsman.eu

Valberedning

Ewa Bylander, sammankallande
ewa@gullbrannagarden.se

Cecilia Hjort Attefall
cecilia.attefall@gmail.com