Ledning & styrelser

Här kan du se vilka vi har förmånen att ha i våra styrelser och ledningsgrupp för Erikshjälpens insamlingsstiftelse samt Föreningen Erikshjälpen Second Hand.

Gemensamma ledningsgruppen

Här nedan redovisas den gemensamma ledningsgruppen för Stiftelsen och Second Hand.

DANIEL GRAHN
Generalsekreterare Stiftelsen
daniel.grahn@erikshjalpen.se
Född 1966.
Anställd 2015.
Tidigare anställningar: Värnamo Nyheter, Jönköpingsposten, Expressen, Veckomagasinet Petrus, Sveriges Television, Tidningen Dagen, Mediekoncernen Swedmedia med bland annat bokförlaget Libris, TV-Inter, Improove.
Utbildning: Journalistutbildning på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Idéhistoria på Stockholms Universitet.
Styrelseuppdrag: Riksinsamlingen med koppling till Världens barn, Human Bridge och Erikshjälpen Second handförening.

ANETTE ALM GUSTAFSSON
Verkställande Chef Second Hand
anette.alm.gustafsson@erikshjalpen.se
Född 1960.
Anställd 2019.
Tidigare anställningar: City Gross, Coop, IKEA Group, Axfood.
Utbildning: Interna utvecklingsprogram för chefer inom Coop, IKEA och Axfood. Ruter Dam 2004. UGL. Effektivt styrelsearbete externt.

TOMAS JÖNSSON
Administrativ chef/Ekonomichef
tomas.jonsson@erikshjalpen.se
Född 1959.
Anställd 2016.
Tidigare anställningar: CFO North Chemical AB (publ), Financial manager Toms Sverige AB.
Utbildning: Civilekonomexamen Växjö Universitet.
Styrelseuppdrag: Gullbrannagården AB.

PETER TOFTGÅRD
Programchef internationellt
peter.toftgard@eriksdevelopment.org
Född 1964.
Anställd 2003.
Tidigare anställningar: Malmö Stad, Lunds kommun, Evangeliska Frikyrkan, Svensk Pingstmission.
Utbildning: Gymnasielärarutbildning engelska/franska.
Styrelseuppdrag: Human Bridge, Skandinaviska Läkarbanken

BIRGITTA JOHANSSON
Programchef Sverige
birgitta.johansson@erikshjalpen.se
Född 1958.
Anställd 2014.
Tidigare anställningar: Rektor Jönköpings kommun, Lärare Vaggeryds kommun, Värnamo kommun, Ekonomichef och VD på Industritillbehör AB.
Utbildning: Lärarhögskolan Jönköping och rektorsutbildning Växjö universitet.
Styrelseuppdrag: Nätverket för barnkonventionen (AU), Fokusgrupp Barnets rättigheter, Jämställdhetsrådet Länsstyrelsen Jönköping (ordf.)

MIA CLEWEMAR LINDQUIST
HR-chef

mia.clewemar.lindquist@erikshjalpen.se
Född 1969.
Anställd 2016.
Tidigare anställningar: Ericsson, Falköpings kommun, Jönköpings kommun, Göteborg stad.
Utbildning: Linjen för personal- och arbetslivsfrågor Örebro universitet.

ANNICA EKBERG
Kommunikation- och insamlingschef

annica.ekberg@erikshjalpen.se
Född 1971.
Anställd 2019.
Tidigare anställningar: June Avfall & Miljö, Folktandvården Region Jönköpings län, TeleProffs AB, Rimforest AB.
Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap – Jönköping University, Berghs school of communication, UGL, Chefsutbildning Sententia Management AB, Utvecklande ledarskap Actea Consulting.


Insamlingsstiftelsens styrelse

Styrelsen är Erikshjälpens högsta beslutande organ och möten hålls fem gånger per år.

Styrelsen ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med vision, värderingar, ändamål och mål. Styrelsen ansvarar också för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten drivs på ett effektivt sätt.

För att på bästa sätt kunna styra en så stor och varierad verksamhet som Erikshjälpen måste styrelsens ledamöter bidra med olika erfarenheter och kompetenser. Biståndserfarenhet, kunskap om barns rättigheter och behov, internationell erfarenhet, ekonomisk kompetens, miljökompetens, ledarskap, kunskap i personalfrågor samt förståelse och erfarenhet av insamling, kommunikation och marknadsföring är några av de resurser som måste finnas i vår styrelse.

Medlemmar

Anna Lönn Lundbäck
Ordförande

anna.lonnlundback@erikshjalpen.se
Anna Lönn Lundbäck är en samhällsbyggare. Hennes liv och yrkesväg har kantats av uppdrag som handlar om att försöka utveckla och påverka samhället till det bättre. Anna bor i Göteborg och arbetar som regionchef för Sveriges Byggindustrier Väst.

Michael Kihlström
Förste vice ordförande

michael.kihlstrom@vgregion.se
Med stor erfarenhet av arbete med olika samhällsfrågor, ekonomisk kunskap och lång Erikshjälpenerfarenhet bidrar Michael med varsam klokhet. Ingår i styrelsens ekonomiutskott som tar ett extra ansvar för organisationens ekonomiska planering och förvaltning. Bor i Hjo.

Daniel Skoghäll
Andra vice ordförande

daniel.skoghall@ikanobostad.se
Daniel Skoghäll, som bor i Malmö, är utbildad civilingenjör och har haft flera jobb inom näringslivet, bland annat på Skanska. Sedan 2005 är han vd för Ikano Fastigheter och är även styrelseledamot i Ikano Retail Asia. Han har tidigare haft liknande uppgifter i andra församlingar.

Annette Sandwall
Ledamot

annette.sandwall@gmail.com
Anette har erfarenhet av internationella miljöer. Hon bidrar till styrelsen med byråkratens noggrannhet och förståelse för myndighetsperspektiv. Anette är nyfiken och noggrann och ställer de rätta frågorna för att säkerställa att styrelsens beslut hamnar rätt. Bosatt i Göteborg.

Cecilia Magnusson
Ledamot

cecilia.magnusson@erikshjalpen.se
Hälsa är ett av Erikshjälpens centrala temaområden. Som infektionsläkare med egen internationell erfarenhet har Cecilia värdefulla specialkunskaper som bidrar till att utveckla Erikshjälpens projekt och verksamheter. Bosatt i Jönköping.

Linda Gårdstam
Ledamot

linda@gardstam.se
Utveckling och hållbarhet hänger ihop. Med sina kunskaper om vatten- och andra miljöfrågor utmanar och hjälper Linda Erikshjälpen att utveckla arbetet för att förebygga och motverka effekterna av klimatförändringar och miljöförstöring. Linda är en erfarenhet styrelseperson med motivation och drivkraft som för organisationen framåt. Bor i Västerås.

Jonas Sandwall
Ledamot

jonas@suprbrand.com
Både som artist och varumärkesstrateg vet Jonas hur ett budskap ska förpackas och hur olika åtgärder påverkar hur givare och intressenter uppfattar Erikshjälpen. Erikshjälpen har mycket viktigt att berätta och Jonas hjälper oss att göra det på ett sätt som syns och märks. Bosatt i Ljungskile.

Tobias Nilsson
Ledamot

tobias.d.nilsson@gmail.com
Tobias Nilsson bor i Lerum och brinner för frågor kring hälsa, politik och samhällsservice. Han har en doktorsexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet. Tobias har varit tjänsteman på finansdepartementet och arbetat som politiskt sakkunnig hos Göran Hägglund, som utredare och avdelningschef på Stockholms läns landsting och sedan 2015 är han chefsstrateg på Västra Götalandsregionen. Tobias har även haft flera förtroendeuppdrag.

Ulrika Erkenborn Rugumayo
Ledamot

ulrikaerugumayo@gmail.com
Med ett brett nätverk inom företag och ideella organisationer, både i Sverige och internationellt, vill Ulrika driva och utveckla värdedrivna frågor och internationellt utvecklingssamarbete. Som director inom PwC och med praktiskt fälterfarenhet inom Diakonia har hon en mångårig och bred erfarenhet inom redovisning, revision och rådgivning. Dessutom är Ulrika i sluttampen på en master inom religion i fred och konflikt.

Henrik Törnqvist
Ledamot

henrik.tornqvist@svenskakyrkan.se

Henrik är präst i Svenska kyrkan och arbetar sedan många år i Bergsjöns församling, Göteborg. Han har lång erfarenhet av samverkan mellan det offentliga samhället och civilsamhället. Under många år har han varit ordförande för storstadsnätverket ”Framtiden Bor Hos Oss” och har ett brett nätverk i både Sverige och Norge. 2018 blev nätverket och Bergsjöns församling utsedda till Årets förnyare i Svenska kyrkan. Henrik är även vice ordförande i Göteborgs Kyrkliga stadsmission.

Valberedning

Bengt Swerlander, sammankallande
bengt.s@outlook.com

Cecilia Hjort Attefall
cecilia.attefall@gmail.com

Thomas Strand
thomas.strand@navnet.se

Läs mer om valberedningens arbetsgång.


Föreningen Second Hand

Medlemmar

Daniel Grahn
Ordförande, adjungerad

daniel.grahn@erikshjalpen.se

Jörgen Brorsson
Ledamot

jorgen@dunkedesign.se

Gunilla Hugosson
Ledamot

gunilla.hugosson@gmail.com

Elisabeth Björk
Ledamot

elisabeth@bellro.se

Bo Ireståhl
Ledamot

bo.irestahl@gmail.com

Michael Höög
Ledamot

michael@hoogarna.se

Kenneth Karlsson
Ledamot

kenneth.karlsson@hekman.se

Robert Krigsman
Ledamot

robert@krigsman.eu

Valberedning

Ewa Bylander, sammankallande
ewa@gullbrannagarden.se

Samuel Martinsson
samuel.martinsson@amrop.se

Bengt Swerlander
bengt.s@outlook.com

Läs mer om valberedningens arbetsgång.