Stiftelsens styrelse

Styrelsen är Erikshjälpens högsta beslutande organ och möten hålls fem gånger per år.

Styrelsen ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med vision, värderingar, ändamål och mål. Styrelsen ansvarar också för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten drivs på ett effektivt sätt.

För att på bästa sätt kunna styra en så stor och varierad verksamhet som Erikshjälpen måste styrelsens ledamöter bidra med olika erfarenheter och kompetenser. Biståndserfarenhet, kunskap om barns rättigheter och behov, internationell erfarenhet, ekonomisk kompetens, miljökompetens, ledarskap, kunskap i personalfrågor samt förståelse och erfarenhet av insamling, kommunikation och marknadsföring är några av de resurser som måste finnas i vår styrelse.

Medlemmar

Cecilia Hjorth Attefall
Ordförande

cecilia.attefall@gmail.com
Med sin journalistiska bakgrund, stora nätverk och breda erfarenhet ser Cecilia helheter och bidrar med analys, engagemang och kreativitet som utvecklar organisationen. Bosatt i Jönköping.

Michael Kihlström
Förste vice ordförande

michaelkihlstrom@gmail.com
Med stor erfarenhet av arbete med olika samhällsfrågor, ekonomisk kunskap och lång Erikshjälpenerfarenhet bidrar Michael med varsam klokhet. Ingår i styrelsens ekonomiutskott som tar ett extra ansvar för organisationens ekonomiska planering och förvaltning. Bor i Hjo.

Daniel Skoghäll
Andra vice ordförande

daniel.skoghall@ikano.se
Daniel Skoghäll, som bor i Malmö, är utbildad civilingenjör och har haft flera jobb inom näringslivet, bland annat på Skanska. Sedan 2005 är han vd för Ikano Fastigheter och är även styrelseledamot i Ikano Retail Asia. Han har tidigare haft liknande uppgifter i andra församlingar.

Annette Sandwall
Ledamot

annettesandwall@yahoo.se
Anette har erfarenhet av internationella miljöer. Hon bidrar till styrelsen med byråkratens noggrannhet och förståelse för myndighetsperspektiv. Anette är nyfiken och noggrann och ställer de rätta frågorna för att säkerställa att styrelsens beslut hamnar rätt. Bosatt i Göteborg.

Cecilia Magnusson
Ledamot

cecilia.magnusson@rlj.se
Hälsa är ett av Erikshjälpens centrala temaområden. Som infektionsläkare med egen internationell erfarenhet har Cecilia värdefulla specialkunskaper som bidrar till att utveckla Erikshjälpens projekt och verksamheter. Bosatt i Jönköping.

Owe Blidelius
Ledamot

owe.blidelius@gmail.com
Bankman med intresse, engagemang och erfarenhet av bistånd- och utvecklingsarbete från flera olika länder. En perfekt kombination för en insamlings- och biståndsorganisation som Erikshjälpen! Pengar och bistånd hänger ihop. Owe ser och förstår verksamhetens utmaningar och bidrar med sin stora erfarenhet. Bor i Mantorp.

Linda Gårdstam
Ledamot

linda@gardstam.se
Utveckling och hållbarhet hänger ihop. Med sina kunskaper om vatten- och andra miljöfrågor utmanar och hjälper Linda Erikshjälpen att utveckla arbetet för att förebygga och motverka effekterna av klimatförändringar och miljöförstöring. Linda är en erfarenhet styrelseperson med motivation och drivkraft som för organisationen framåt. Bor i Västerås.

Jonas Sandwall
Ledamot

jonas@suprbrand.com
Både som artist och varumärkesstrateg vet Jonas hur ett budskap ska förpackas och hur olika åtgärder påverkar hur givare och intressenter uppfattar Erikshjälpen. Erikshjälpen har mycket viktigt att berätta och Jonas hjälper oss att göra det på ett sätt som syns och märks. Bosatt i Ljungskile.

Helena Engkvist
Ledamot

helena_engkvist@folk.se
Att planera, organisera och att effektivt få saker gjorda är Helenas styrkor. Hon är utbildad pastor och missionär och har lång erfarenhet både av bistånds- och missionsarbete och styrelsearbete. Hon har även studerat lingvistik, pedagogik och sociologi och hennes senaste anställning var som missionsföreståndare för Folk&Språk.

Tobias Nilsson
Ledamot

tobias.d.nilsson@gmail.com
Tobias Nilsson bor i Lerum och brinner för frågor kring hälsa, politik och samhällsservice. Han har en doktorsexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet. Tobias har varit tjänsteman på finansdepartementet och arbetat som politiskt sakkunnig hos Göran Hägglund, som utredare och avdelningschef på Stockholms läns landsting och sedan 2015 är han chefsstrateg på Västra Götalandsregionen. Tobias har även haft flera förtroendeuppdrag.

Anna Lönn Lundbäck
Ledamot

anna.lonnlundback@hyresgastforeningen.se
Anna Lönn Lundbäck är en samhällsbyggare. Hennes liv och yrkesväg har kantats av uppdrag som handlar om att försöka utveckla och påverka samhället till det bättre. Anna bor i Göteborg och arbetar som regionchef på Hyresgästföreningen.

Valberedning

Valberedningens arbetsgång

Bengt Swerlander, sammankallande
bengt.s@outlook.com

Helena Engkvist
helena_engkvist@folk.se

Thomas Strand
thomas.strand@riksdagen.se