fbpx

Vi erbjuder

Vi är en bred och spännande organisation som rymmer en mängd olika yrken och medarbetare från hela världen. Hos oss jobbar alltifrån butikschefer och chaufförer till programkoordinatorer och kommunikatörer – och allt däremellan. Här gör vi alla skillnad!

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Utan allas arbete och engagemang att jobba för en bättre värld, skulle vår verksamhet inte fungera och vi skulle inte kunna genomföra det livsviktiga arbetet för barns rättigheter runt om i världen.

Arbetsvillkor och förmåner

Vi följer de kollektivavtal som vi är anslutna till; FREMIA.
För oss som arbetsgivare är det viktigt att främja balansen mellan yrkesliv och privatliv och vi erbjuder därför följande förmåner för den som är anställd hos oss:

Subventionerad friskvård
Vi vill uppmuntra det som kan öka välmåendet hos våra anställda och erbjuder därför friskvårdsbidrag. Bidraget är som mest 2000 kronor per anställd och år.

En god arbetsmiljö
Vi jobbar förebyggande och systematiskt för att skapa en god arbetsmiljö och därmed minska risken för arbetsskador och minimera rehabiliteringsbehovet.

Kompetensutveckling
Som anställd hos oss ska du kunna utvecklas – både som person och i din kompetens. Vi prioriterar årliga medarbetarsamtal och personliga kompetensutvecklingsplaner. Inom ramen för utbildningskonceptet Erikshjälpens Akademi erbjuder vi samlade utbildningar för medarbetare och chefer.

Ledarskap

Erikshjälpen värnar ett kommunikativt ledarskap. En ledare hos oss skapar förutsättningar för delaktighet och engagemang bland sina medarbetare genom att vara synlig, lyssnande, bekräftande och återkopplande.
Ett gott ledarskap hos oss innebär också att vara drivande i att skapa en välkomnande kultur. En kultur där nytänkande och konstruktivt ifrågasättande välkomnas och där glädje genomsyrar det dagliga arbetet.

Mångfald

Erikshjälpen är en stor arbetsgivare med medarbetare på huvudkontoret i Sverige, i våra second hand-butiker samt på regionkontor runtom i världen.
I vår verksamhet är det självklart att alla ges likvärdiga möjligheter utifrån sina förutsättningar. Därför är vårt arbete med mångfald, likabehandling och jämställdhet centralt. Erikshjälpen tror att mångfald leder till kreativitet, utveckling och bättre resultat. Därför är mångfaldsarbetet en integrerad del av allt vårt arbete i Sverige liksom internationellt. Erikshjälpen har nolltolerans mot kränkande särbehandling.

Våra värderingar

Vi värdesätter trovärdighet, engagemang, kvalitet, upplevelsefyllda miljöer, nytänkande och gemenskap. Vår verksamhet vilar på en tredelad värdegrund:

Eriks anda
Vi värnar om vår grundare Erik Nilssons arv. Att verka i Eriks anda innebär för oss att vara empatiska och kreativa, med fokus på möjligheter. Precis som Erik är vi måna om en ansvarsfull förvaltning av givarnas gåvor och kundernas medel.

Kristen människosyn
Erikshjälpens värderingar utgår från en kristen människosyn, med särskild betoning på att alla människor har samma värde, att alla människor har rätt till ett värdigt och utvecklande liv och att alla människor har ansvar för jorden, att bruka och inte missbruka den.

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter definierar de universella villkor som barn i vår värld har rätt att leva under och som Erikshjälpen vill verka för. Det gäller bland annat alla individers lika och unika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, livsåskådning och religion.