fbpx

Årsberättelse

I Erikshjälpens årsberättelse presenterar vi året som gått, rapporterar resultat och redovisar vår ekonomi.

Ett år med Erikshjälpen

Erikshjälpens årsberättelse 2021

I årsberättelsen för 2021 kan du bland annat läsa mer om våra insatser för barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd. Under året har Erikshjälpen genomfört långsiktiga insatser för barn och familjer i totalt 16 länder, inklusive Sverige.

Tidigare årsberättelser

Erikshjälpens årsberättelse 2020

Erikshjälpens årsberättelse 2019

Erikshjälpens årsberättelse 2018

Erikshjälpens årsberättelse 2017

Årsredovisning på engelska

eriksdevelopment.org hittar du årsredovisningen på engelska.

Vår finansiering

Projektverksamheten finansieras framför allt genom gåvor från enskilda givare, företag, överskottet från Erikshjälpen Second Hand och institutionella medel från Sida via Svenska Missionsrådet. Andra viktiga bidragsgivare är Radiohjälpen, Världens Barn och Postkodlotteriet. Att Erikshjälpen har så många olika finansieringskällor bidrar till att skapa en stabil ekonomisk situation med stora möjligheter att planera och prioritera insatser.

Bilden visar intäkter för 2021.