Tidningar & årsberättelse

Erikshjälpen ger ut flera olika tidningar, till olika målgrupper och syften.

Erikshjälpens Tidning ges ut fyra gånger per år och består av två delar. En del som fokuserar på barnrättsarbetet i våra projekt i Sverige och internationellt och en del som fokuserar på vår second hand-verksamhet och på att ge inspiration till en hållbar livsstil. Gemensamt för båda delarna är ledorden hopp och hållbarhet. Tidningen trycks i 40 000 exemplar och vänder sig både till stiftelsens givare och second hands kunder och gåvogivare.

Årsberättelsen finns publicerad på svenska och engelska.

Rafiki är en tidning för skolungdomar om barn i andra länder.

Erikshjälpens tidning – en tidning om hopp och hållbarhet

Nr 4 2019

Erikshjälpen

Second Hand

Nr 3 2019

Erikshjälpen

Second Hand

Nr 2 2019

Erikshjälpen

Second Hand

Nr 1 2019

Erikshjälpen

Second Hand

Årsberättelse

Årsberättelse 2018

Tidigare publikationer av Erikshjälpens Tidning och Second Hand Magasinet

Erikshjälpens Tidning

Erikshjälpens Tidning nr 4 2018

Erikshjälpens Tidning nr 3 2018

Erikshjälpens Tidning nr 2 2018

Erikshjälpens Tidning nr 1 2018

Erikshjälpens Tidning nr 4 2017

Erikshjälpens Tidning nr 3 2017

Erikshjälpens Tidning nr 2 2017

Erikshjälpens Tidning nr 1 2017

Second Hand-Magasinet

Second Hand-Magasinet 2018

Second Hand-Magasinet 2017

Second Hand-Magasinet 2016

Rafiki

Rafikis tidningar hittar du här.

Ungagerad

Ungagerad 2017