fbpx

Tidningar & årsberättelse

Erikshjälpen ger ut flera tryckta publikationer, till olika målgrupper och syften.

Erikshjälpens Tidning ges ut fyra gånger per år och består av två delar. En del som fokuserar på barnrättsarbetet i våra projekt i Sverige och internationellt och en del som fokuserar på vår second hand-verksamhet och på att ge inspiration till en hållbar livsstil. Gemensamt för båda delarna är ledorden hopp och hållbarhet. Tidningen trycks i 40 000 exemplar och vänder sig både till stiftelsens givare och second hands kunder och gåvogivare.

Årsberättelsen finns publicerad på svenska och engelska.

Rafiki är en tidning för skolungdomar om barn i andra länder.

 

Erikshjälpens tidning – en tidning om hopp och hållbarhet

Nr 1 2021

Erikshjälpen

Second Hand

Nr 4 2020

Erikshjälpen

Second Hand

Nr 3 2020

Erikshjälpen

Second Hand

Nr 2 2020

Erikshjälpen

Second Hand

Nr 1 2020

Erikshjälpen

Second Hand

Årsberättelse

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Rafiki

Rafikis tidningar hittar du här.

 

Erikshjälpens tidning – utgåvor 2019

Nr 4: Erikshjälpen, Second Hand

Nr 3: Erikshjälpen, Second Hand

Nr 2: Erikshjälpen, Second Hand

Nr 1: Erikshjälpen, Second Hand