Vi ser barn med potential

I Belarus växer många barn med funktionsvariationer upp på institution, långt från samhället och sina familjer. Erikshjälpen arbetar för att bryta dessa barns utanförskap – för att de har samma värde och ska få möjligheter till ett utvecklande liv som andra barn.

Femårige Danijel får hjälp att gåträna, så att han ska kunna använda sina ben bättre. Han ser målmedveten ut och verkar tycka att det är riktigt kul. Han är ett av de många barn i Belarus som placerats på en institution på grund av att han har en funktionsvariation. 

Barn med funktionsvariationer syns i stort sett inte i samhället i Belarus i dag, eftersom de oftast inte växer upp i sin familj utan på institutioner. Situationen för dessa barn är på många sätt komplex. 

– Jag tror inte att någon förälder lämnar bort sitt barn lättvindigt, utan att det är ett svårt och känslosamt beslut. Det är heller inte självklart att föräldrarna ens ser att de har ett val, när exempelvis läkare rekommenderar att de ska placera barnet på institution för att det skulle vara bättre för barnet, säger Jessica Albertson, biträdande programchef för Erikshjälpens internationella arbete. 

Vi jobbar med att synliggöra barnen i samhället

Barnkonventionen säger att barn inte ska skiljas från sina föräldrar, om det inte är för barnets bästa. Tillsammans med en lokal partnerorganisation jobbar Erikshjälpen för att barn med funktionsvariationer ska få samma rättigheter tillgodosedda som andra barn. Vi jobbar för att förbättra vården för barn på institutioner genom att utbilda personalen, att synliggöra barnen i samhället och att skapa förutsättningar för att barnen ska kunna ha en relation med sina familjer – och för att familjer ska vara beredda att ta hem sina barn, eller om det gäller äldre personer att hitta alternativ som gruppboenden.

 

 

 

 

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation vars uppdrag är att minska fattigdom och utsatthet genom att främja barnets rättigheter och skapa hopp och hållbarhet. Vi fokuserar främst på barns rätt till skola och utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Det vi gör kan i enkla ordalag kallas välgörenhet eller att vi är en hjälporganisation, men vi gör mer än så  vi bidrar till en mer hållbar värld. För oss handlar hållbarhet om att tillgodose dagens behov och hjälpa människor till en dräglig levnadsstandard utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Erikshjälpen har 90-konto och är medlemmar i Giva Sverige (FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsförening). Genom att donera till Erikshjälpen eller köpa en gåva eller present i vår gåvobutik gör du skillnad och stödjer välgörande ändamål i Sverige och runt om i världen. Du bidrar till hållbar utveckling och att barn som lever i utsatthet får ett bättre liv, både nu och i framtiden.