Vårdcentraler uppmanas att kassera Bamse-klistermärken

Vårdcentraler uppmanas att kassera befintliga klistermärken från Systers Hemliga Låda.

Egmonts egna, nya tester visar – liksom de tester som Kemikalieinspektionen tidigare gjort – att de Bamseklistermärken och ögonklistermärken som Erikshjälpen skickar till olika vårdinrättningar innehåller spår av otillåtna ämnen. Egmont har därför beslutat att ta bort och kassera samtliga kvarvarande klistermärken på marknaden. Nya, testade och godkända klistermärken levereras i slutet av september.

För några veckor sedan fick Erikshjälpen ta del av en rapport från Kemikalieinspektionen, som visade att de Bamseklistermärken från Egmont som Erikshjälpen skickar ut till olika vårdcentraler och sjukhus med ”Systers hemliga låda” innehåller spår av otillåtna ämnen. Efter detta har Egmont gjort egna, nya tester för att kontrollera klistermärkena ytterligare. Även dessa tester visar att klistermärkena innehåller för höga halter av otillåtna ämnen – och nu har Egmont beslutat att ta bort klistermärkena från marknaden.

Erikshjälpen uppmanar nu alla kunder att kasta sina eventuella kvarvarande klistermärken av typen Bamseklistermärken och Ögonklistermärken på karta levererade med Systers Hemliga Låda. Beslutet om kassering har fattats efter kontakt med Naturvårdsverket, på inrådan av Kemikalieinspektionen.

Kunderna kommer naturligtvis att ersättas med nya klistermärken. Under fredagen har Erikshjälpen skickat ut ett brev till alla kunder med detaljerad information om kassering och ersättning.

Ingen hälsofara enligt Kemikalieinspektionen

De ämnen som påträffats i de aktuella klistermärkena utgör enligt Kemikalieinspektionen inte någon direkt fara för det enskilda barnet. Det handlar om att minska den totala exponeringen av de aktuella ämnen som påträffats. Här är man extra försiktig då det gäller just leksaker för barn.
– Vi ser allvarligt på det inträffade och tar nu vårt ansvar för att ta bort klistermärkena från marknaden. Vi beklagar också de problem som detta har orsakat för Erikshjälpen och olika vårdcentraler och vårdinrättningar runt om i landet, säger Marika Bark, förlagsdirektör på Egmont Publishing i en kommentar.

Egmont ser nu över sina rutiner för produktsäkerhet, och vidtar nödvändiga åtgärder för att minska risken att något liknande händer igen. Vill ni ha mer information? Se våra frågor & svar.

Här kan ni beställa en reviderad Systers Hemliga Låda?

Kontakt

Jonas Lidheimer, PR- och Informationsansvarig, Egmont Publishing
0708 63 94 62
jonas.lidheimer@egmont.se

Louise Nordlund-Isaksson, Kommunikationschef, Erikshjälpen
0383-46 74 54, 0709-37 33 05
louise.nordlund@erikshjalpen.se