fbpx

Bindan som ska förändra flickors liv – och andra insatser för menshälsa

Att kunna menstruera på ett säkert sätt är en grundläggande mänsklig rättighet och ett viktigt steg för ett jämställt samhälle. Som ett steg i den utvecklingen är Erikshjälpen med och utvecklar den innovativa bindan Spacerpad. Vi är stolta över att vara en del av att fler flickor och kvinnor i världen får en säkrare mens!

Mensen kan för många flickor leda till allvarliga konsekvenser, som barnäktenskap, avbruten skolgång, graviditet och sexuellt våld. Vi arbetar för att motverka de konsekvenser flickor drabbas av på grund av sin mens. Att ha mens ska inte vara det som kostar en flicka hennes utbildning, dröm eller frihet.

I en rad projekt, i till exempel Bangladesh, Uganda och Indien, är Erikshjälpen med och ser till att skolor får såväl hygieniska toaletter som undervisning i hygien. Vi arbetar med att utbilda barn och vårdnadshavare om kroppens utveckling, menstruation och sexuell samt reproduktiv hälsa för att bryta stigman och tabun kopplade till menstruation.

Spacerpad

Erikshjälpen är med och utvecklar den innovativa bindan Spacerpad!

Spacerpad är den första bindan av sitt slag att möta de behov som finns av ett hållbart, hygieniskt, funktionellt och samtidigt ekonomiskt överkomligt mensskydd – även utan tillgång till vatten och avlopp. Bindan ska kunna användas med minimal tillgång till vatten och fungerar som en behållare av vätska i stället för att absorbera den. Den kan återanvändas under flera års tid och är lätt att hålla ren!

Spacerpad utvecklas av forskare vid Högskolan i Borås, i samverkan med oss på Erikshjälpen. Bindan har testats i Kenya och går snart ut i produktion!

”Målet är att produkten kommer ut till dem som behöver bindan och att de får utbildning och kunskap om de här frågorna”, säger Karin Högberg, lektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås och en av de som skapat Spacerpad.

Vi är stolta över att vi är en del av att fler flickor och kvinnor i världen får en säkrare mens.

Mensskydd är avgörande för att minska konsekvenserna av mens

För 200 kr kan vi bland annat dela ut ett återanvändningsbart mensskydd
(Spacerpad) till en flicka.

Utbildning

Efter en undersökning som gjorts av Erikshjälpens partnerorganisation Hagar, visade det sig att hälften av flickorna i Kambodja helt saknar kunskap om hur de ska hantera sin hygien under menstruationen. Efter enkäten utfördes har ett pilotprojekt genomförts i tio kommuner, där Hagar utbildat flickor för att förbättra deras menshälsa.

Säkra toaletter och mensskydd

Vi arbetar med att se till att skoltoaletter har tillgång till vatten och fungerande avlopp, samt förbättrar tillgången till säkra mensskydd. I bland annat Kenya och Kambodja har vi, tillsammans med våra lokala partnerorganisationer delat ut gratis mensskydd i skolor i samband med utbildning om menshälsa. Genom Erikshjälpens partnerorganisation Nalala delade vi ut mensskydd på tio skolor i Kenya under 2021, vilket ledde till en ökad skolnärvaro och bättre betyg.

I ytterligare ett projekt syr svenska skolbarn tygbindor på sina slöjdlektioner, till skolbarn i Kenya. Detta görs genom Rafiki, Erikshjälpens informations- och utbildningsprogram för barn.

Läs mer

Blodet ingen talar om

Så kan du hjälpa

Här är bindan som ska öka flickors menshälsa